Organizační výbor
Usnesení č. 322 (5. října 2000)

Související sněmovní tisky

703 Návrh novely zákona o úpravě majetkových vztahů

716 Zpráva o peticích přijatých od 1.1.2000 do 30.6.2000

721 Informace o zvýhodněném fin. za I. pololetí rok 2000

723 Inf. o pojišť. vývozních úvěr. rizik (leden - červen 2000)

728 Úml. na ochr. lid. práv při zákazu klonování lidských bytost

729 Zpr. o vyčíslení škod způs. povodněmi v letech 97 a 98

730 Šestý dodatkový protokol Ústavy Světové poštovní unie

734 Návrh novely z. o veřejném zdravotním pojištění - RJ

735 Úmluva č. 182 o zákazu forem dětské práce

736 Smlouva ČR a PR o malém pohraničním styku

738 Vl. návrh novely z. o Policii České republiky - EU, RJ

739 Vládní návrh novely zák. o státní památkové

740 Vládní návrh z. o vodovodech a kanalizacích - EU
ISP (příhlásit)