Sněmovní tisk 962
Vládní návrh zákona o obalech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Kužvart Miloš.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 5. 11. 2001.
  Zákon Senátem schválen 6. 12. 2001.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 477/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Obchod, Těžba a výroba, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: likvidace odpadních látek, nakládání s odpadem, obalová technika, obalový materiál, průmyslový odpad, recyklace odpaduISP (příhlásit)