(14.20 hodin)

Poslanec Miroslav Kalousek: Pane předsedo, kolegyně, kolegové, 30. června vyprší mandát vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB. Dovoluji si proto navrhnout, aby byl zařazen na pořad naší schůze bod, který by se jmenoval Zpráva vyšetřovací komise pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího založení do uvalení nucené správy a následného prodeje ČSOB. Po dohodě se členy komise si dovoluji navrhnout, aby tento bod byl zařazen jako pevný příští úterý 3. července, jako první bod po polední přestávce. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Tam už před chvílí, pane poslanče, byl návrh na zařazení tří bodů pana ministra zahraniční Kavana, já jsem to před chvílí navrhoval na základě žádosti ministra zahraničí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V tom případě já si dovolím modifikaci - po bodech ministra zahraničí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Eventuálně, jestli vám mohu poradit, byste to mohl dát na úterý ráno, protože jsme se domluvili, že v úterý v 9 hodin začínáme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V tuto chvíli jsem malinko na rozpacích, protože nemám za sebou dohodu se členy komise, ale respektuji návrh, který tady padl z úst předsedy Poslanecké sněmovny. Snad se neprohřeším, když to navrhnu jako úterý, první bod ráno.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, já to uvedu pevně, úterý 3. 7. první bod ráno. Ano, nebo ne?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: První bod už byl vznesen. Velmi se omlouvám za zmatek, takže to navrhuji definitivně jako druhý bod v úterý.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře. Další je pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Pane předsedající, dámy a pánové, rád bych navrhl usnesení, které se bude týkat bodu 103, který je v pořadu schůze. Já jsem byl pověřen usnesením rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny jako zpravodaj k sněmovnímu tisku 939, kterým je Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000, abych při projednávání programu této schůze Poslanecké sněmovny navrhl usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna vysloví souhlas s tím, aby při projednávání tohoto bodu mohl být v Poslanecké sněmovně přítomen předseda prezidia Komise pro cenné papíry. Čili tímto podávám tento návrh usnesení. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, nezlobte se, ale návrh, aby byl přítomen předseda komise, nevím, jakou má souvislost s návrhem pořadu schůze, což je přesně to, co teď projednáváme.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano, pane předsedající, myslím si, že o této souvislosti se dá skutečně debatovat, ale já jsem byl pověřen usnesením rozpočtového výboru jako zpravodaj k tomuto bodu, abych v tuto chvíli tento návrh usnesení přednesl. Já se domnívám, že pokud Poslanecká sněmovna rozhodne, že v tuto chvíli se o tomto bodu nedá hlasovat, tak si myslím, že lze o tomto bodu hlasovat během schůze, například v okamžiku, kdy se tento bod bude blížit ke svému projednání.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Já bych doporučoval, pane poslanče, abyste informovali pana předsedu této komise, že sněmovna ho tady ráda uvidí, ať s tím počítá, že to bude, a my to určitě potom ad hoc schválíme.

Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já mám dva návrhy. Prvním návrhem je vypustit body 10 a 68, tj. druhé a třetí čtení novely vládního návrhu zákona o Ústavním soudu, protože na ústavně právním výboru došlo k dohodě, že by bylo nejprve smysluplné projednat vládní návrh novely ústavy a počkat, jak s tímto návrhem naloží Senát, a až podle schválené ústavy případně projednávat novelu zákona Ústavního soudu, protože by nedávalo smysl, aby Senát měl teď třicetidenní lhůtu na Ústavní soud a zároveň ústavu mohl schválit v jakémkoliv jiném čase a dokonce v jakékoliv jiné podobě. Takže navrhuji vypustit body 10 a 68.

A pak bych poprosil, aby bod 9, novela ústavy, druhé čtení, byla zařazena na čtvrtek 28. 6. jako první bod po polední přestávce, aby tady byl ten pevný bod, a zejména třetí čtení na úterý 3. 7. jako první bod…

 

Předseda PSP Václav Klaus: To je který bod?

 

Poslanec Marek Benda: Bod 67. Třetí čtení novely ústavy aby bylo zařazeno na úterý po polední přestávce po těch zřejmě již navržených bodech pana ministra zahraničí, abychom ústavní zákon projednávali v přesně určeném čase, protože přece jenom by bylo asi nedůstojné, kdyby tady nebyla drtivá většina poslanců. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Tomáš Kvapil.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl pevné zařazení bodu, a to č. 18, návrhu poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění občanský zákoník, a to pevně na pátek jako první bod po polední přestávce, tzn. 29. června. Důvodem je to, že pan poslanec Cyril Svoboda je do té doby mimo republiku. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, pane poslanče. Paní poslankyně Kupčová před vámi navrhovala, poslouchejte se, jinak to nemá smysl, navrhovala jako první bod body 18 a 22, a vy teď navrhujete přesně stejnou věc. Daňoví poplatníci, poslouchají-li vás teď v televizi, tak si o tom učiní svůj obrázek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Pane předsedo, v tomto případě není nutné tento návrh podávat. (Nebylo přesně rozumět.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře, pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, dámy a pánové, na žádost předkladatele tisku 934 bych poprosil o zařazení na pevný bod, ale bod tím pádem i předchozí, čili 34 a 35, na 29. 6., jako bod 3 a 4, neboť 1 a 2 již bylo navrženo.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Moment, moment, a teď mi řekněte, které body?

 

Poslanec Ladislav Šustr: Bod 34 a 35 jako body 3 a 4 29. 6. dopoledne.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP