Sněmovní tisk 934
Novela zákona o rozpočtovém určení daní

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Zastupitelstvo Pardubického kraje předložilo sněmovně návrh zákona 15. 5. 2001.
Zástupce navrhovatele: Línek Roman.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 934/0 dne 16. 5. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 5. 2001. Vláda zaslala stanovisko 15. 6. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 934/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: RSDr. Ing. Svatomír Recman a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor
  Návrh zákona 9. 1. 2002 vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Rozpočet, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: alokace zdrojů, fiskální politika, správní celek, správní reforma, státní rozpočet, struktura státní správyISP (příhlásit)