Sněmovní tisk 939
Situace na kapitálovém trhu v roce 2000

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000

Autor: KCP

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 23. 5. 2001 jako tisk 939/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 5. 2001 (usnesení č. 416). Zpravodajem určen Mgr. Bohuslav Sobotka.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 13. 7. 2001 na 37. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1717).Hesla věcného rejstříku: Papíry cenné

Deskriptory EUROVOCu: kapitálový trh, převoditelný cenný papír, zpráva o činnostiISP (příhlásit)