Stenografický zápis 37. schůze, 13. července 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


83. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 911/

Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vlastimil Tlustý


90. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/

Poslanec Miloslav Kučera st.


91. Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů v FTV Premiéra, s.r.o.

Poslanec Miloslav Kučera st.


93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/

Místopředseda PSP Ivan Langer


84. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2000 /sněmovní tisk 893/

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Miroslav Beneš


85. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2000 /sněmovní tisk 913/

Poslanec Miloš Titz
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec František Vnouček
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec František Vnouček


86. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2000

Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Svatomír Recman
Viceguvernér ČNB Oldřich Dědek
Poslanec Martin Kocourek


88. Finanční zabezpečení dokončení programu obnovy vodních toků a souvisejících vodohospodářských zařízení po povodních v letech 1997 a 1998 /sněmovní tisk 902/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Grüner


94. Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - prosinec 2000) /sněmovní tisk 929/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


95. Informace o zvýhodněném financování za rok 2000 /sněmovní tisk 932/

Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Patočka


96. Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000 /sněmovní tisk 939/

Poslanec Bohuslav Sobotka


97. Návrh na poskytování finančních podpor formou dotací na základě podpůrného programu TEST podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, pro rok 2001 /sněmovní tisk 984/

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze ukončena ve 12.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP