Stenografický zápis 37. schůze, 12. července 2001


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


58. Vládní návrh zákona o finanční kontrole ve veřejné správě /sněmovní tisk 835/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Vladimír Doležal


59. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 872/ - třetí čtení

Poslanec Jan Vidím


102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Němec
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - třetí čtení

Poslanec Petr Hort


64. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Předseda PSP Václav Klaus


67. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Cisár
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Cisár
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vladimír Cisár


68. Vládní návrh zákona o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) /sněmovní tisk 874/ - třetí čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová


69. Návrh poslance Viléma Holáně na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. /sněmovní tisk 831/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal


71. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 850/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka


72. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Martina Kocourka, Milana Ekerta, Michala Krause a Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 852/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Radim Turek
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus


76. Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 861/ - třetí čtení

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Václavek


33. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Jiří Drda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jiří Drda
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Václav Exner


34. Vládní návrh zákona o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) /sněmovní tisk 962/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Milan Zuna
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Josef Janeček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan David
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Miloslav Kučera st.


27. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 908/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Pavel Kováčik


83. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 911/

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Václavek
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 16.54 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


99. Ústní interpelace

Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Pavel Severa
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Severa
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček


90. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1.2000 - 31.12.2000 /sněmovní tisk 862/

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Kučera st.


91. Postup Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ve věci převodu majetkových podílů v FTV Premiéra, s.r.o.

Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Miloslav Kučera st.


93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/

Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslankyně Alena Svobodová
Poslankyně Alena Páralová
Poslankyně Alena Svobodová
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP