Stenografický zápis 37. schůze, 11. července 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 871/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Hojdar
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím


80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Stanislav Křeček


61. Vládní návrh zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 875/ - třetí čtení

Poslanec Martin Starec
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Martin Starec
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


89. Programy podpory malého a středního podnikání na období 2001 - 2004 /sněmovní tisk 825/

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal


65. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jan Vidím


80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Místopředseda PSP Ivan Langer


102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.10 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


82. Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády České republiky od března 2000 do současnosti /sněmovní tisk 931/

Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Matějů
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Ivan David
Poslanec Martin Starec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Josef Krejčí
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Petr Matějů
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Petr Nečas
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Robert Kopecký
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Zahradil
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Jan Zahradil
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.44 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP