Stenografický zápis 37. schůze, 10. července 2001


(Schůze zahájena v 14:08 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


43. Návrh poslanců Toma Zajíčka, Jiřího Vlacha a Miroslava Kalouska na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 936/ - prvé čtení

Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Tom Zajíček


44. Návrh poslanců Miroslava Máčeho a dalších na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Libor Krátký
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Tom Zajíček
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Libor Ambrozek
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Libor Krátký


100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Jiří Maštálka
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Škromach


103. Návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/8/ - vrácený Senátem

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský


101. Návrh poslanců Pavla Němce, Vladimíra Doležala, Vojtěcha Filipa, Miroslava Kalouska, Svatomíra Recmana, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Milan Urban


104. Návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Radim Turek
Senátor Daniel Kroupa


105. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Zdeněk Kořistka
Senátorka Soňa Paukrtová
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling


106. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Senátor Milan Štěch


107. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/4/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Jana Volfová
Senátor Jaroslav Doubrava


108. Návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/5/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Senátorka Soňa Paukrtová


33. Vládní návrh zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) /sněmovní tisk 960/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Libor Ambrozek
Poslankyně Yvona Jungová
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Vidím


79. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Místopředseda PSP František Brožík


80. Návrh na volbu členů dozorčí rady Grantové agentury

Poslanec Jan Vidím


81. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Poslanec Jan Vidím


102. Návrh na volbu členů dozorčí rady České konsolidační agentury

Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 18.59 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 19.19 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Ivan David
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Radim Chytka
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Ivan David
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Ivan David
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo ve 22.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP