(14.10 hodin)
(pokračuje Klaus)

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu, jehož návrh je uveden na pozvánce. Sděluji vám, že jsem od navrhovatelů sněmovního tisku…

Opravdu prosím pana poslance Kocourka a další kolem něho o klid, jinak přeruším zasedání.

Sděluji vám, že jsem od navrhovatelů sněmovního tisku 762 - návrh novely transformačního zákona - obdržel oznámení, že tento tisk berou zpět. Proto si z návrhu pořadu vyškrtněte body 15 a v dalším čtení 73.

Na žádost vlády navrhuji, abychom bod 90 návrhu pořadu - Zpráva o stavu realizace Programového prohlášení a o činnosti vlády ČR od března 2000 do současnosti, sněmovní tisk 931, zařadili jako první bod na středu 4. července.

Dále jsem obdržel žádost ministra zahraničních věcí, aby z důvodu jeho pracovních úkolů byly body 58, 59 a 60 projednány v úterý 3. července jako první tři body odpoledního jednání. Navrhuji vyhovět této žádosti.

Poslanec Petr Matějů se na mne obrátil jako zpravodaj sněmovního tisku 963, což je bod 41, se žádostí o zařazení tohoto návrhu jako prvního bodu druhého jednacího týdne, tzn. v této chvíli úterý 3. července ráno, neboť tento týden je na jednání Rady Evropy.

To jsou mé návrhy, o kterých potom dám hlasovat.

Nyní prosím, abyste se vyjádřili k návrhu pořadu. Mám zde celou řadu přihlášek. První je pan poslanec Petr Koháček. Připraví se poslankyně Kupčová.

 

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji bod 27, tj. tisk 849, zařadit za bod 42, tj. tisk 967, a to proto, že se oba body týkají stejné problematiky. Rozhodnutí o bodu 42 podmíní rozhodnutí o bodu 27. Obojí se týká zákona o střelných zbraních a střelivu. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Jako další se přihlásila paní poslankyně Kupčová.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na žádost ministra spravedlnosti navrhuji pevné zařazení bodu č. 18, tisk 804, jedná se o poslaneckou novelu občanského zákoníku, a bodu 22, tisk 842, jedná se o vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva, obojí druhé čtení, na pátek 29. června jako první body odpoledního jednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, navrhuji, aby do programu naší schůze byl zařazen nový bod pod názvem Zpráva vlády o stavu jednání o vyrovnání úplném nebo dílčím státního dluhu Ruské federace vůči České republice. Navrhuji, aby tato zpráva byla zařazena do bloku zpráv na konec schůze Poslanecké sněmovny.

Zdůvodnění. V posledním týdnu se objevily v tisku zprávy, že probíhají jednání o deblokaci státního dluhu Ruské federace, který má činit 144 miliard Kč. Z toho by se větší část prodala, pohledávky asi za 100 miliard Kč, soukromé firmě. O tom psaly Lidové noviny 20. června v článku Za ruský dluh budou námořní lodě, nebo Právo 23. 6. v článku pod názvem Vláda na tom není tak zle, aby prodávala za každou cenu.

Chtěl bych se zeptat - a myslím, že by to zajímalo i naše voliče - je-li taková potřeba, když na tom vláda není tak zle, prodat pohledávky se ztrátou 77 %. Ty desítky miliard jsou už srovnatelné se ztrátami, které vznikly nekrytými úvěry v bankách. Domnívám se, že vláda a státní orgány by mohly najít schůdnější cestu, aby dluh byl vyrovnán ve větší míře než v 23 % té nominální pohledávky. Domnívám se, jestliže je prodávána takováto pohledávka soukromé firmě, která nedisponuje nepochybně takovými možnostmi kádrů, finančníků i právníků jako stát, tím spíše by se měl stát postarat, aby celá naše společnost z tohoto dluhu vytěžila co nejvíce. Třeba i na základě toho podnikat, založit společný podnik, dále zhodnotit tento dluh a potom žádat o přímé dodávky třeba surovin, které nakupujeme.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Další je pan poslanec Kalousek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP