Sněmovní tisk 762
N. z. o úpravě majetk. vztahů v družstvech

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Miloslav Kučera ml., Stanislav Němec, Petr Hort, Veronika Nedvědová, Jiří Papež, Milan Zuna) předložila sněmovně návrh zákona 25. 10. 2000.
Zástupce navrhovatele: Kučera Miloslav ml. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 26. 10. 2000.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2000. Vláda zaslala stanovisko 16. 11. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 11. 2000 jako tisk 762/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Družstva, Vztahy vlastnické

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, vlastnický podíl, zemědělské družstvoISP (příhlásit)