(15.00 hodin)
(pokračuje Klaus)

Pan poslanec Palas navrhuje nový bod programu - tisk 984, dotační program TEST.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 178 poslanců bylo 90 pro, 38 proti. Návrh byl o jeden hlas přijat.

 

Pan poslanec Vymětal chce přesunout bod 36 - podpora podnikání - na pátek 29. 6. jako první bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 20 z přítomných 176 bylo 125 pro, 17 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Langer navrhuje zařadit za bod 98 zprávu stálé komise pro sdělovací prostředky o převodu majetkových podílů TV Premiéra.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 21 z přítomných 176 poslanců pro 114, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Martínek navrhuje bod 43 - volby do obcí - zařadit jako první bod na zítřek, středu 27. 6. ráno.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 22 z přítomných 176 poslanců pro 146, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Urban navrhuje vyřadit z programu bod 35, který jsme již pevně zařadili.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 23 z přítomných 175 poslanců 113 pro, 46 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlach jako jediný navrhuje přeřadit něco na třetí týden - bod 48 a 49 pevně na úterý 10. 7. jako první dva body.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 24 z přítomných 176 poslanců bylo 109 pro, 12 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Tlustý nejdříve navrhuje usnesení - zkrátit lhůtu zákona o bankách, sněmovní tisk 861, na projednání ve výborech o 20 dní jako předpoklad projednat to ještě na této schůzi.

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s tímto usnesením, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 25 z přítomných 176 poslanců pro 139, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Tím je možné, abychom navrhli zařadit nový bod - druhé i třetí čtení zákona o bankách jako poslední body druhého a třetího čtení do pořadu této schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 26 z přítomných 175 bylo 145 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku, jak byl písemně předložen a upraven těmito schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 27 z přítomných 176 pro 151, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Prosím, abyste neutíkali, budeme mít ještě návrhy vrácené prezidentem či Senátem. Chci oznámit, že předseda Senátu mě svým dopisem požádal o umožnění vystoupení senátorů Bartáka, Petříka a Topolánka, aby mohli odůvodnit stanoviska Senátu k vráceným návrhům zákonů.

 

Kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 176 poslanců bylo 129 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Tedy díky tomu přistoupíme k prvnímu bodu našeho programu, kterým je

 

1.
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
/sněmovní tisk 717/6/ - vrácený prezidentem republiky

 

Stanovisko prezidenta s odůvodněním jeho nesouhlasu vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 717/7. Táži se zástupce navrhovatelů poslance Kučery, zda se chce vyjádřit ke stanovisku prezidenta republiky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Kučera st.: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, považuji za svoji povinnost jménem předkladatelů krátce se ke stanovisku prezidenta republiky vyjádřit.

Chtěl bych připomenout, že v případě tohoto zákona byl tento zákon schválen jak Poslaneckou sněmovnou, tak Senátem. Poslaneckou sněmovnou dokonce poměrně výrazným počtem hlasů. Pan prezident ve svém vetu se odvolává na ty části zákona, které jeho odpůrci v hlasování ve sněmovně i v Senátu prohráli. Proč tak činí, byla by to spekulace. Nechci to komentovat, nicméně musel jsem to připomenout.

Druhá moje poznámka se týká toho, že ministr zahraničí České republiky při vyjednávání o harmonizaci našeho práva s právem Evropské unie dosáhl toho, že byla podmíněně přijata kapitola kultura a audiovize s tím, že Evropská unie předpokládá, že tento zákon bude schválen. Mimochodem - byl jsem sám při jednom jednání v Bruselu a měl jsem možnost jednat i s naším velvyslancem panem Teličkou. Brusel neměl proti tomuto zákonu zásadních připomínek, dílčí, které jsme si vzájemně vysvětlili, akceptoval.

Třetí poznámka. Nedomnívám se, že od přijetí zákona Poslaneckou sněmovnou ani Senátem nenastaly nějaké zásadní nové okolnosti, které by musely nutně měnit názor členů Poslanecké sněmovny. Takže moje stanovisko je, že jako zástupce předkladatelů nesouhlasím s vetem pana prezidenta.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Táži se ještě, zda se chce vyjádřit zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálé komise pro sdělovací prostředky poslanec Petr Pleva. Prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nebudu vás dlouho zdržovat, jen bych připomněl, že tento zákon výraznou většinou schválila Poslanecká sněmovna, tento zákon schválil také Senát.

Chtěl bych říci, že výhrady pana prezidenta jsou výhrady, které známe již velmi dlouho. Tyto námitky padaly jak při projednávání ve výboru, tak při projednávání v komisi. Byli jsme s nimi obeznámeni. Myslím, že jsme i argumentačně tyto námitky vyvrátili nebo alespoň mnozí z nás si podrželi svůj názor, že tyto námitky nejsou relevantní. Proto doporučuji, abychom zákon opět schválili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP