Sněmovní tisk 680
Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zuzka Bebarová Rujbrová, Vojtěch Filip) předložila sněmovně návrh zákona 28. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Rujbrová Z., Filip V..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 680/0 dne 3. 8. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 8. 2000. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 9. 2000 jako tisk 680/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: JUDr. Miloslav Výborný a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 24. 1. 2001 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1392).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona 10. 7. 2001 na 37. schůzi vzat zpět.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní

Deskriptory EUROVOCu: kriminální policie, trestní právo, trestní řízení, trestní stíhání, žaloba v trestním řízeníISP (příhlásit)