Usnesení PS č. 1392

k návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení (24. ledna 2001)

Související sněmovní tisky

680 Novela zákona o trestním řízení soudním (trestní řád)
ISP (příhlásit)