Stenografický zápis 32. schůze, 24. ledna 2001


(Schůze zahájena v 9:05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


6. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Václav Grüner


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Miroslav Kapoun


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Rostislav Čevela
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Václav Krása
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Vymětal
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Stanislav Volák
Poslanec Václav Krása
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Josef Jalůvka
Poslanec Karel Sehoř
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec František Pejřil
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


17. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Václav Krása
Poslanec Vladimír Doležal
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Milan Ekert
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Milan Urban
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Krása


18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Augustin Bubník
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Josef Jalůvka
Poslankyně Alena Svobodová


19. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Lang
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jana Volfová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání znovu zahájeno ve 14.23 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Václav Brousek
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Frank
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross


20. Návrh poslanců Marka Bendy, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Karla Šplíchala, Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Starec


21. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Tollner
Poslankyně Zdeňka Horníková


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný


41. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/

Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Milan Zuna
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková


42. Návrh na určení orgánu, vydávajícího souhlas s rozpočtovými opatřeními, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv

Poslanec Martin Kocourek


47. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání ukončeno v 18.04 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP