(15.40 hodin)

(pokračuje Výborný)

Také jsme se za čtvrté dohodli na tom, že bude záhodno operativní složky působící při rozkrývání trestné činnosti nějakým způsobem sloučit se složkami vyšetřujícími, tedy sloučit kriminální policii s vyšetřovateli. Otevřeně říkám, že nedošlo k úplné shodě, jakým způsobem má být tato spojená služba kriminální policie a vyšetřování řízena.

A konečně - a to zdůrazňuji právě v souvislosti s projednáváním sněmovního tisku 680 - jsme se zcela jednoznačně - a já to podtrhuji - dohodli na tom, že by bylo velmi nešťastné, aby tato naše dohoda vyústila v jakoukoliv poslaneckou iniciativu. Dohodli jsme se zkrátka a dobře na tom, ať jsme byli z jakékoliv politické strany, že další novela trestního řádu bude vládním návrhem novely trestního řádu. Myslím, že mi všichni kolegové, kteří byli přítomni u těchto jednání, musí toto potvrdit.

Pro mě bylo velikým překvapením, když mi byl doručen sněmovní tisk 680, poslanecký návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a poslance Vojtěcha Filipa, mimo jiné už proto, že právě tuto naši základní a zásadní dohodu podání poslaneckého návrhu zcela ignorovalo. To nic nemění na tom, že má paní poslankyně Rujbrová pravdu v tom, že posléze souhlasila s tím, že se přesunovalo projednávání tohoto tisku až do dnešního dne.

Chápal jsem podání poslaneckého návrhu - a byl jsem v tomto směru několikrát ujištěn, že mé chápání je správné - jako jistý tlak na vládu, aby nezdržovala přípravu vládního návrhu novely trestního řádu a abychom opravdu měli v relativně krátkém časovém období novelu trestního řádu, a to vládním návrhem, k dispozici. To se vskutku stalo.

Bylo by nyní možné srovnávat návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa s vládním návrhem novely trestního řádu. Nepovažuji to však za nezbytné, dokonce to nepovažuji ani za možné, protože tisk 785 formálně v tuto chvíli neprojednáváme. Musím však říci, že v některých směrech návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a poslance Vojtěcha Filipa nerespektuje jisté závěry, v něž vyústila nejen debata při projednávání tisku 383 v roce 1999 a v roce 2000, ale i ony debaty poslanců a exekutivy v létě roku 2000. Týká se to i docela zásadních věcí, jako například právě onoho propojení služby kriminální policie a vyšetřování, stejně jako například toho, že ve skryté formě tento poslanecký návrh - a podle mého názoru nedůvodně - zavádí do trestního řízení zpětně jakési vyšetřování ve věci.

Mohl bych přirozeně probrat celý tento tisk od jednoho bodu ke druhému a upozorňovat na závady. Mám k tomu dosti podkladů. Myslím si však, že by to nebylo vhodné. Myslím si, že vhodné bude, budeme-li se velmi pečlivě věnovat novele trestního řádu nad jedním tiskem, nikoliv nad dvěma osnovami. Mám za to, že tím tiskem by měl být spíše vládní návrh novely trestního řádu, neboť ten přesněji vystihuje to, k čemu rozprava v létě minulého roku vedla a v co vyústila.

Závěrem mi tedy, dámy a pánové, dovolte, abych konstatoval, že se hlásím do obecné rozpravy, abych v obecné rozpravě navrhl sněmovně zamítnutí tohoto sněmovního tisku v prvém čtení, přičemž podotýkám, že to samozřejmě nebrání tomu, aby odborné výbory sněmovny i sněmovna samotná projednávaly pozměňovací návrhy, které nepochybně vzejdou zejména při jednání ústavně právního výboru z tisku 680.

Musím upřímně říci, že bych byl býval raději, aby předkladatelé tisku 680 stáhli jeho projednávání z pořadu této schůze, ale to se nestalo. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda nechce zůstat u řečniště a zformulovat svůj návrh.

 

Poslanec Miloslav Výborný: Formálně tedy právě v obecné rozpravě navrhuji, aby se sněmovna usnesla tak, že sněmovní tisk 680 zamítá.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji pěkně. Táži se, kdo dále se hlásí do obecné rozpravy. Pan poslanec Filip. Mám už začít zvonit, pane poslanče, nebo budete mluvit dlouho?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Můžete začít zvonit, pane předsedo, děkuji.

Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, v obecné rozpravě jako jeden z předkladatelů nechci vůbec mluvit dlouho. Chci jen upozornit Poslaneckou sněmovnu na to, že každý z nás vychází z určitého názoru na to, jakým způsobem má být zajištěno trestní řízení, jakým způsobem mají být zajištěna práva občanů zaručená Listinou základních práv a svobod a Ústavou České republiky. Nakolik může policejní orgán vstupovat do těchto práv a jak přísná, respektive jak rigorózní má tato norma být.

Na rozdíl od pana poslance Výborného jsem přesvědčen o tom, že onen náhled, různý náhled na tuto věc je důležitý při projednávání ve výborech, a proto doporučuji této sněmovně, aby propustila návrh poslanců do druhého čtení, aby tak oba tisky mohly být vodítkem pro jistě jednu jedinou normu, která z jednání Poslanecké sněmovny vyjde.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Ne-li, rozpravu končím.

Pro pořádek vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami, a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa. Opakuji, že se jedná o návrh na zamítnutí.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, nechť stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 149 poslanců 73 hlasovalo pro, 60 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat.

 

Hlásí se pan poslanec Tollner, který - zdá se - doběhl opožděně k hlasování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP