Pořad 32. schůze

32. schůze (23., 24., 25., 26. ledna 2001)


Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 813/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (23. ledna 2001)

2. Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2001 (upravené znění) /sněmovní tisk 765/2/

Projednávání (23. ledna 2001)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

4. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 /sněmovní tisk 711/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

5. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

6. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

8. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

10. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

11. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - druhé čtení

Projednávání (23. ledna 2001)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

13. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

14. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - druhé čtení

Projednávání (25. ledna 2001)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

17. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

19. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - druhé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

20. Návrh poslanců Marka Bendy, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Karla Šplíchala, Vladimíra Doležala a Tomáše Kladívka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 763/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (24. ledna 2001)

21. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Vojtěcha Filipa na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - prvé čtení

Projednávání (24. ledna 2001)

23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

26. Vládní návrh zákona o navrácení nezákonně vyvezených kulturních statků /sněmovní tisk 701/ - třetí čtení

Projednávání (25. ledna 2001)

27. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

29. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Projednávání (25. ledna 2001)

30. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

31. Vládní návrh ústavního zákona o referendu a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb. /sněmovní tisk 695/ - třetí čtení

Projednávání (25. ledna 2001)

32. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

34. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

35. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

38. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

39. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

40. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

Projednávání (26. ledna 2001)

41. Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictví a možné varianty jeho organizační struktury /sněmovní tisk 669/

Projednávání (24. ledna 2001)

42. Návrh na určení orgánu, vydávajícího souhlas s rozpočtovými opatřeními, týkajících se kapitol Poslanecká sněmovna, Senát, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv

Projednávání (24. ledna 2001)

43. Volba zástupce veřejného ochránce práv

Projednávání (25. ledna 2001)

44. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (25. ledna 2001)
Projednávání, část č. 2

45. Volba člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Projednávání (25. ledna 2001)

46. Volba předsedy dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky vnitřního trhu

Projednávání (25. ledna 2001)

47. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (24. ledna 2001)
Projednávání, část č. 2 (25. ledna 2001)

48. Ústní interpelace

Projednávání (25. ledna 2001)

49. Informace ministra zahraničí o situaci občanů Jana Bubeníka a Ivana Pilipa zadržených na Kubě

Projednávání (25. ledna 2001)

50. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Ivana Langera, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 774/ - prvé čtení

Projednávání (25. ledna 2001)Přihlásit/registrovat se do ISP