Stenografický zápis 32. schůze, 26. ledna 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. /sněmovní tisk 652/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Miroslav Kapoun
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP František Brožík


27. Vládní návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Poslanec Václav Grüner
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Pavel Hojda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 676/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/ - třetí čtení

Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 10.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.44 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Josef Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.25 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Bendl
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 11.27 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 11.36 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslankyně Vlasta Parkanová


30. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., /sněmovní tisk 694/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda


32. Návrh poslanců Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ - třetí čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 663/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Tomáš Kladívko
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Tomáš Kladívko


38. Vládní návrh zákona o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) /sněmovní tisk 708/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Doležal
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.18 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Květoslava Čelišová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Květoslava Čelišová
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaroslav Štrait


35. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození /sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Místopředseda PSP František Brožík
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Vlach
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 14.41 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Radim Turek
Poslanec Radko Martínek


34. Návrh poslanců Vladimíra Mlynáře, Zdeňka Švrčka a Jana Žižky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Jaroslav Plachý


39. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Augustin Bubník


40. Návrh poslanců Pavla Němce, Pavla Svobody, Cyrila Svobody, Zdeňka Koudelky, Evy Dundáčkové a dalších na vydání zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 725/ - třetí čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Jiří Václavek
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 15.35 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.45 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Stanislav Křeček
Místopředseda PSP František Brožík

(Schůze skončila v 16.05 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP