(Jednání opět zahájeno ve 14.18 hodin.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, čas na polední přestávku vypršel, zahájíme odpolední jednání.

Jak bylo před přestávkou řečeno - já hned vám dám, paní kolegyně (k poslankyni Čelišové), slovo - budeme se nyní zabývat bodem č. 35, to je návrh zákona Radima Turka a poslance Cisára, poté bude zákon o sportu - č. 39, dále exekuční řád a zákon pod bodem 34 - zadávání veřejných zakázek. Máme tedy čtyři body k doprojednání a myslím, že se s tím rychle vypořádáme.

Paní kolegyně Čelišová se hlásí, prosím.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, hrozně se omlouvám, že zdržuji jednání sněmovny, ale podařilo se to, co se mi tady nepodařilo za deset let v této sněmovně, a sice, že v hlasování číslo 139 jsem se zdržovala hlasování a vyšlo mi, že jsem hlasovala pro.

Dovoluji si zpochybnit systém hlasovacího zařízení, poněvadž se to povedlo také kolegům vedle mne. Zpochybňuji tedy hlasování číslo 139. Omlouvám se, že to sděluji až po přestávce, ale dostali jsme se ke stenozáznamu a k hlasování až během polední přestávky.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Paní kolegyně, já nevím, které hlasování to bylo, poněvadž v současné době máme již číslo 181. Bude asi velmi problematické zjistit, jaký byl výsledek hlasování. Jaký byl ten výsledek?

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Paní kolegyně, námitky nutno podat bezprostředně po hlasování.

 

Poslankyně Květoslava Čelišová: Pokud tedy nepůjde zpochybnit hlasování, pak alespoň pro stenozáznam bych chtěla oznámit, že jsem se zdržela hlasování, a hlasovací zařízení vykázalo "pro".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pokud to bylo hlasování v průběhu zákona, paní kolegyně, který byl potom schválen, asi bychom se dostali do velkých problémů. Takže pouze pro stenozáznam vaše sdělení, že jste se zdržela hlasování a že na sjetině máte "ano". (Poslankyně Čelišová: Děkuji.) - Já také děkuji za toto sdělení. - Ještě se hlásí pan poslanec Frank.

 

Poslanec Václav Frank: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, i já se omlouvám za tuto poznámku, ale mně se stal tentýž případ. Prosil bych tedy rovněž pro stenozáznam udělat poznámku, že jsem se hlasování zdržel a že se mi ve sjetině objevilo "pro". Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Štrait.

 

Poslanec Jaroslav Štrait: Já mám totéž jako předřečníci, také došlo k chybnému hlasování.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji.

Přistoupíme tedy nyní k projednávání návrhu poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára

 

35.
Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona
o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození
/sněmovní tisk 683/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolu zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Radim Turek a zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Němcová.

Pozměňovací návrhy byly uvedeny ve sněmovním tisku 683/5.

Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych přednést jednu legislativně technickou připomínku k návrhům, které jsem vznesl a kde jsem zjistil, že ve všech přečíslováních odstavců, ke kterým došlo, jsem neupozornil na to, že v obou alternativách bodu 10 v dosavadním odstavci 5 se kromě těch slov, která se tam doplní, musí ještě změnit odkazy na odstavce 1 - 3, kde má být správně odst. 1 - 6; znamená to tedy, že místo trojky bude šestka.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane poslanče, mohl byste přesně sdělit stranu, odstavec, paragraf, aby bylo jasno.

 

Poslanec Marek Benda: V bodu 10, prosím, na straně 12 a 11 v obou alternativách. V bodu 10 se na začátku doplní ještě odkaz na odstavce 1 až 3, který se nyní změní na odst. 1 až 6, protože tam došlo k doplnění nových odstavců a tady to není promítnuto.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Ano, děkuji. Paní zpravodajka má zaznamenáno? (Poslankyně Němcová: Ano).

Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pokud nikdo, končím rozpravu a uděluji závěrečné slovo navrhovateli, poté samozřejmě i zpravodajce.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP