(12.30 hodin)

Poslanec Tomáš Kladívko: Dobře, musím. Opakuji tedy legislativní změny k návrhu poslance Cabrnocha pod bodem D pozměňovacích návrhů, kde paragraf 184 a) by zněl: Česká republika na základě závazků, které převzala ratifikací Úmluvy o právech dítěte…, dále text pokračuje stejně, na poslední řádku za slova Úmluvy se místo "přebírá závazek" nahrazuje slovy "se zavazuje" a na straně 6 prvním řádku za slovy "do dne účinnosti této novely" se slova "této novely" nahrazují slovy "tohoto zákona".

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Doufám, že se již nikdo nehlásí znovu do rozpravy. Rozpravu tedy končím a požádám pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou, jak budeme postupovat při hlasování o pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano, pane předsedající. Já bych navrhl následující postup. Poprvé bychom hlasovali o bodu A, to jsou pozměňovací návrhy přijaté v usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, kde bych nejdříve navrhl hlasovat o bodech 2, 3 a 7 a poté bychom hlasovali o zbývajících bodech bodu A.

Za další bych navrhoval, abychom hlasovali o bodu číslo F pana poslance Severy jako o komplexním pozměňovacím návrhu, posléze bychom hlasovali o bodu G, potom bychom hlasovali o bodu B usnesení výboru pro evropskou integraci. V případě, že by prošlo usnesení výboru pro obranu a bezpečnost, nebyl by již hlasovatelný bod B5 pozměňovacích návrhů výboru pro evropskou integraci a v případě, že by prošel bod G, pozměňovací návrh, nebyl by již hlasovatelný bod B3 usnesení výboru pro evropskou integraci.

Poté bychom hlasovali o bodu C - pozměňovacích návrzích pana kolegy Franka, potom o bodu D - pozměňovací návrhy pana kolegy Cabrnocha, poté o bodu E - pozměňovací návrhy poslance Havlíčka, a na závěr o usnesení jako celku. Toto je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane zpravodaji. Pan poslanec Severa má připomínku k této navržené proceduře? Nemá připomínku? Ne. Je to všechno jasné. Takže já se zeptám, kdo má připomínky nebo jiné návrhy k proceduře o tomto hlasování. Pokud tomu tak není, tak navrženou proceduru pana kolegy Kladívka odhlasujeme.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. (Změna předsedajícího.)

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 156 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 166 a nikdo nebyl proti.

 

Pane zpravodaji, předkládejte prosím jednotlivé pozměňovací návrhy na základě schválené procedury a před hlasování se k nim spolu s panem ministrem vyjádřete.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Takže prvně bychom hlasovali o bodu A2. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 157 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 157 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 178 vyslovilo 37 a 129 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Ano. Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu uvedeném pod bodem A3. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 158 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 158 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 32 a 135 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Dále bychom hlasovali o bodu A7. Stanovisko zpravodaje je negativní.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 159 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 159 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 25 a 144 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích bodů A1, A4, A5, A6, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 najednou. Stanovisko zpravodaje je pozitivní.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také pozitivní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 160 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 160 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 170 a jeden byl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích uvedených pod písm. F - komplexní pozměňovací návrh pana poslance Severy, to znamená F1 až F 14.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Prosím stanoviska.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Stanovisko zpravodaje je záporné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Stanovisko navrhovatele je negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 161 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 161 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 23 a 120 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o bodu G na straně 9 - pozměňovací návrh poslance Kladívka. Stanovisko doporučující.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 162 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 162 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 172 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o bodech pozměňovacích návrzích B, kde upozorňuji, že přijetím G je nehlasovatelný B3 a přijetím pozměňovacího návrhu pod bodem A je nehlasovatelný bod B5, takže navrhuji, abychom hlasovali o bodech B1, 2, 4, 6, 7 a 8 najednou. Stanovisko doporučující.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková:Zahajuji hlasování pořadové číslo 163 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 163 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 170 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích pana kolegy Franka uvedených pod písm. C. Nejdříve bychom hlasovali společně o bodu C1 a C2. Stanovisko nedoporučující.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Negativní.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 164 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 164 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 20 a 142 bylo proti.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích C3 a 5 dohromady.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Tři a pět, nebo tři až pět?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Tři a pět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Stanoviska?

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Záporné.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Také záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 165 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 165 tento návrh nebyl přijat, když se pro něj z přítomných 179 vyslovilo 28 a 131 bylo proti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP