(11.00 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Je to pravda. Takto je to i na listě, který jsme odhlasovali. Pan poslanec Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Myslím, že jednoznačně je to dáno i uvozující větou paní poslankyně Horníkové. Říká: V návrhu poslance Sobotky na zařazení novely navrhuji vložit nový bod. Z toho vyplývá - vložit nový bod, a pak bude nutné hlasovat o celkovém návrhu pana poslance Sobotky.

 

Poslanec Libor Ježek: Já se domnívám, pane předsedající, že bychom měli trvat na schválené proceduře a hlasovat v tom pořadí, jaké jsme si schválili.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane zpravodaji, já pod bodem 38 mám, samozřejmě, v proceduře M1 kontra N.

 

Poslanec Libor Ježek: A potom, když dočtete návrh pana kolegy Sobotky až do konce, je v něm N. Paní kolegyně Horníkové je protinávrh. Tak toto bylo deklarováno i do stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Přiznám se, že skutečně i z uvozující věty paní kolegyně Horníkové vidím, že dokud nebude schválen návrh pana poslance Sobotky, není kam co vkládat. Paní kolegyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Pane předsedající, můj návrh je samostatný návrh a já bych byla ráda, kdyby se hlasovalo tak, jak jsme schválili proceduru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Dobře. Takže - stanoviska k návrhu paní poslankyně Horníkové. (Zpravodaj doporučuje, předkladatel nedoporučuje.)

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 126 z přítomných 181 poslanců 88 pro, 89 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu M1 na straně 19 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 127 z přítomných 181 poslanců 124 pro, 52 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu M2 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 128 z přítomných 181 poslanců pro 90, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu M3 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Není námitek. Budeme hlasovat. Stanoviska byla kladná.

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 129 z přítomných 181 poslanců pro 167, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu M4 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj nedoporučuje. (Předkladatel doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 130 z přítomných 181 poslanců pro 90, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu M5 pana kolegy Sobotky. Zpravodaj doporučuje. (Předkladatel rovněž doporučuje.)

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 131 z přítomných 181 poslanců pro 164, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Navrhuji hlasovat o bodu O2 na straně 20 pana poslance Ježka. Zpravodaj doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Pane ministře, jaké je vaše stanovisko k bodu O2? Je to poslední pozměňovací návrh pana poslance Ježka. (Stanovisko ministra kladné.) Oba dva mají stanovisko kladné.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 132 z přítomných 181 poslanců pro 181, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Libor Ježek: Domnívám se, že jsme hlasovali o všech podaných pozměňovacích návrzích sněmovního tisku 650/2.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Já jsem o tom také přesvědčen, přesto se zeptám ještě navrhovatelů, zda si někdo není vědom toho, že bychom nehlasovali o jeho návrhu. Není tomu tak.

O slovo se přihlásil předseda klubu ČSSD pan Zdeněk Škromach.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vzhledem k průběhu hlasování a schválení pozměňovacích návrhů bych požádal o 15minutovou přestávku na poslanecký klub.

Poslanecký klub sociální demokracie do Státních aktů.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vyhlašuji přestávku do 11.25 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 11.08 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP