Stenografický zápis 37. schůze, 27. června 2001


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


38. Vládní návrh zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 968/ - prvé čtení

Poslanec Josef Janeček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Bohuslav Sobotka


12. Návrh poslanců Ivany Hanačíkové, Cyrila Svobody, Tomáše Kladívka a dalších na vydání zákona o přijímání a vyřizování stížností /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Ivana Hanačíková
Poslanec Stanislav Křeček


26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Jiří Patočka


28. Vládní návrh zákona o přiznání k majetku a jeho přírůstku a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přiznání k majetku) /sněmovní tisk 956/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Exner
Poslanec Martin Starec
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miroslav Máče
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Hofman
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Michal Kraus
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Vojtěch Filip
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Radko Martínek
Poslanec František Pejřil
Poslanec Karel Vymětal
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.27 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.49 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení


(Jednání přerušeno ve 13.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.57 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Karel Vymětal


40. Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - prvé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 14.07 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Rostislav Čevela
Poslankyně Taťána Jirousová


41. Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Jany Volfové, Petra Mareše, Waltra Bartoše, Václava Brouska, Václava Pícla a Ivany Hanačíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. /sněmovní tisk 909/ - prvé čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol


42. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Koháček
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Pavel Hojda


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 950/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva


31. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. /sněmovní tisk 951/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Stanislav Fischer


32. Vládní návrh zákona o poskytování záloh některým osobám nasazeným na nucené práce nebo postiženým jiným nacistickým bezprávím /sněmovní tisk 977/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Janeček


36. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 967/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Václav Grüner
Poslanec František Ondruš
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno v 16.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Kasal
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Vlček
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Vojtěch Filip


37. Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Bohuslav Sobotka


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Karel Kühnl


49. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Santiagu de Chile dne 7. prosince 2000 /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda


52. Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslankyně Světlana Navarová


57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001 /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jan Svoboda
Poslanec Miroslav Kapoun


48. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 1944) /sněmovní tisk 843/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Vojtěch Vymětal


50. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Víceletá finanční dohoda mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsaná dne 5. února 2001 v Praze /sněmovní tisk 865/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Josef Krejčí
Poslanec Svatomír Recman
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Lubomír Zaorálek


14. Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 814/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Cisár
Poslanec Jan Žižka
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.39 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP