Sněmovní tisk 903
Smlouva o právu autorském

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Dostál Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 903/0 dne 11. 4. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 4. 2001 (usnesení č. 397). Určil zpravodaje: Světlana Navarová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 5. 2001 na 36. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1586).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 6. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 903/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1650).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 17. 7. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 7. 8. 2001.

Senát

 • PS

  Pavel Dostál předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 7. 2001 jako senátní tisk 82/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Václav Jehlička) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Prof.PhDr. Josef Jařab, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 82/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 8. 2001 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 82/2 (vyslovuje souhlas).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 14. 8. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 4. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 33/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální produkce, autorské právo, Česká republika, duševní vlastnictví, publikace, Světová organizace duševního vlastnictví, umělecká profese, umělecké díloISP (příhlásit)