Usnesení PS č. 1650

k vládnímu návrhu na přístup České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském (Ženeva, 20. prosince 1996) a Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech (Ženeva, 20. prosince 1996) /sněmovní tisk 903/ - druhé čtení (27. června 2001)

Související sněmovní tisky

903 Smlouva o právu autorském
ISP (příhlásit)