Stenografický zápis 37. schůze, 28. června 2001


(Schůze zahájena v 9:04 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


98. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jan Zahradil
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Jan Zahradil
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Vojtěch Filip


100. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření činnosti regionálního transplantačního centra Fakultní nemocnice v Ostravě

Poslanec Josef Janeček
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Jitka Kupčová


51. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky k I. Dodatkovému protokolu k Evropské rámcové úmluvě o přeshraniční spolupráci mezi územními společenstvími nebo úřady /sněmovní tisk 882/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Vlach


46. Vládní návrh zákona o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. (zákon o státní pomoci při obnově území) /sněmovní tisk 959/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec František Chobot


47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 961/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Petr Hort


56. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu protokoly k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států z roku 1979: Protokol o těžkých kovech a Protokol o persistentních organických polutantech /sněmovní tisk 964/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Petr Šulák
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.03 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík


9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Milan Ekert
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Hynek Fajmon
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec František Vnouček
Místopředseda PSP Ivan Langer


99. Ústní interpelace

Poslanec Stanislav Fischer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Stanislav Fischer
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


99. Ústní interpelace

Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Ladislav Šustr
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Václav Exner
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Monika Horáková
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Severa
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslankyně Monika Horáková
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Stanislav Fischer
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP