Stenografický zápis 37. schůze, 29. června 2001


(Schůze zahájena v 9:01 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vojtěch Filip


29. Vládní návrh zákona o podpoře malého a středního podnikání /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jan Vidím
Poslanec František Pejřil


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 974/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Milan Urban
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman


9. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - druhé čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda


23. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Dušan Tešnar
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.02 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


13. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - druhé čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Zdeněk Koudelka


17. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Marie Machatá
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslankyně Marie Machatá


24. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Milan Zuna
Poslankyně Jitka Kocianová


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Hojda
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Bohuslav Sobotka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání skončilo ve 14.54 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP