Stenografický zápis 37. schůze, 3. července 2001


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Petr Matějů
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský


35. Vládní návrh zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní tisk 963/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Petr Matějů


78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP František Brožík
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Guvernér ČNB Zdeněk Tůma
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Martin Starec
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.19 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno /sněmovní tisk 844/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo /sněmovní tisk 846/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor


55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přijetí změn ve Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii /sněmovní tisk 935/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Michal Doktor


62. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 884/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Marek Benda


66. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslankyně Jitka Kupčová


70. Vládní návrh zákona o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva /sněmovní tisk 842/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Machatá


78. Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v IPB od doby jejího vzniku do uvalení nucené správy a jejího prodeje ČSOB

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Antonín Macháček
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Ivan Pilip
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Milan Urban
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Milan Urban
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.29 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Milan Urban
Poslanec Antonín Macháček


87. Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Walter Bartoš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Petr Pleva
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání skončilo v 18.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP