Sněmovní tisk 970
Vládní návrh zákona o pracovní době - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Schling Jaromír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 970/0 dne 14. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: Jitka Kocianová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 6. 2001 na 37. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1661).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2001 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 970/4, který byl rozeslán 18. 10. 2001 v 16:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 190, usnesení č. 1766).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 123, dokument 123/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Karel Korytář), Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Ing. Josef Kaňa).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 14. 11. 2001 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 123/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 123/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 11. 2001 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 123/3 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 12. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 12. 2001.

Zákon vyhlášen 31. 12. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 172 pod číslem 475/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanci

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: dopravní zaměstnanec, práce na směny, pracovní doba, zákonná pracovní dobaISP (příhlásit)