Stenografický zápis 39. schůze, 24. října 2001


(Schůze zahájena v 9:06 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 975/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miloslav Kučera st.
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Petr Pleva


47. Vládní návrh zákona o ochraně spotřebitele při uzavírání smlouvy o užívání budovy nebo její části na časový úsek /sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Martin Starec
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Zdeněk Škromach


48. Vládní návrh zákona o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Tomáš Teplík


115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu přístup České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů, přijaté v Mnichově dne 5. října 1973, a k Reviznímu aktu této Úmluvy, přijatému v Mnichově dne 29. listopadu 2000 /sněmovní tisk 995/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Bohuslav Sobotka


173. Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2000 /sněmovní tisk 987/

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Evžen Snítilý
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


122. Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 922/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Pavel Hojda


123. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - třetí čtení

Poslanec Karel Vymětal
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Eduard Vávra
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1055/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Ludmila Müllerová
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Jana Volfová
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Brousek
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.49 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.05 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus


144. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Senátor František Kroupa


125. Vládní návrh zákona o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě /sněmovní tisk 970/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Jitka Kocianová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslankyně Jitka Kocianová


126. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 973/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Sehoř
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Karel Sehoř


128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony /sněmovní tisk 923/ - třetí čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Patočka


146. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 491/2000 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2001 /sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Předseda PSP Václav Klaus


21. Vládní návrh zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) /sněmovní tisk 878/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Němec
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Kapoun


22. Vládní návrh zákona o řízení ve věcech soudců a státních zástupců /sněmovní tisk 877/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Marek Benda


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. /sněmovní tisk 879/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Marek Benda


56. Vládní návrh zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Pešán


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění zákona č. …/2001 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1083/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Ladislav Skopal


58. Vládní návrh zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) /sněmovní tisk 1010/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Ladislav Skopal


59. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 979/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Jaroslav Palas


60. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Miloslava Vlčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb.,o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1026/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Jiří Papež


61. Návrh poslanců Taťány Jirousové, Vojtěcha Filipa a Jiřího Maštálky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení

Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslankyně Milada Emmerová
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Václavek


62. Návrh poslanců Taťány Jirousové, Vojtěcha Filipa, Jiřího Maštálky a Svatomíra Recmana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 942/ - prvé čtení

Poslankyně Taťána Jirousová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Václav Krása


64. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Milady Emmerové, Ludmily Müllerové, Tomáše Teplíka, Jaroslava Gongola a dalších na vydání zákona o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků /sněmovní tisk 946/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Beneš


65. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skončilo v 18.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP