Stenografický zápis 39. schůze, 25. října 2001


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


70. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 972/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Václav Exner


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1025/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Marek Benda
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Jitka Kupčová
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Marek Benda
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vilém Holáň


75. Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Miroslav Krajíček
Poslanec Zdeněk Jičínský


76. Vládní návrh soudního řádu správního /sněmovní tisk 1080/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního /sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Jičínský


75. Vládní návrh zákona o řešení některých kompetenčních sporů /sněmovní tisk 1077/ - prvé čtení

Místopředseda PSP František Brožík


63. Návrh poslanců Antonína Macháčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 945/ - prvé čtení

Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Marek Benda


78. Vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1075/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Světlana Navarová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


79. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslankyně Světlana Navarová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jaroslav Zvěřina
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Vlasta Parkanová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Pleva
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš


78. Vládní návrh zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1075/ - prvé čtení

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Světlana Navarová


79. Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o partnerském soužití osob téhož pohlaví /sněmovní tisk 1076/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 12.55 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


135. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 969/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Beneš


143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno ve 14.08 hodin)
(Jednání pokračovalo ve 14.13 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Pavel Němec
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Marek Benda
Poslanec Pavel Němec
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Exner
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda PSP František Brožík


136. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 951/ - třetí čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Oldřich Vojíř


137. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 864/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Zdeněk Jičínský


138. Vládní návrh zákona o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry a zástupci Veřejného ochránce práv /sněmovní tisk 926/ - třetí čtení

Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Jiří Patočka
Poslanec Jiří Václavek


152. Návrh poslanců Rostislava Čevely, Milana Cabrnocha a Josefa Janečka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 907/ - třetí čtení

Předseda PSP Václav Klaus


33. Návrh poslanců Pavla Němce, Karla Sehoře, Františka Vnoučka a Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony /sněmovní tisk 910/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Pavel Hojda


53. Vládní návrh zákona o zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) /sněmovní tisk 1071/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Koháček
Poslankyně Vlasta Parkanová
Poslanec Radko Martínek
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Miloslav Vlček


54. Návrh poslanců Václava Grűnera, Jaroslava Lobkowicze, Josefa Mandíka a Václava Hanuše na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 156/2000 Sb. /sněmovní tisk 849/ - druhé čtení

Poslanec Václav Grüner
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Dalibor Matulka
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno v 15.54 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Zuzka Rujbrová


55. Vládní návrh zákona správní řád /sněmovní tisk 1070/ - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Tom Zajíček
Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Ladislav Skopal
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání přerušeno v 16.47 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.02 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


182. Ústní interpelace

Poslanec Václav Frank
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaromír Kohlíček
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Miroslav Beneš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaromír Kohlíček
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.16 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP