Sněmovní tisk 1070
Vládní návrh zákona správní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: správní právo, správní řízeníISP (příhlásit)