Sněmovní tisk 1075
Vl. zák. o partnerském soužití osob téhož pohlaví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1075/0 dne 3. 10. 2001.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 10. 2001 (usnesení č. 458). Určil zpravodaje: Světlana Navarová a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

  • 1

    1. Čtení proběhlo 25. 10. 2001 na 39. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 240, usnesení č. 1785).Související tisk: 1076 (Vl. zák. o změnách v souvis. s přijetím z. o partner. soužit).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: manželství, registrované partnerství, rovné zacházení, sexuální menšina, smlouva, začlenění do společnosti, zánik smlouvyISP (příhlásit)