Sněmovní tisk 1076
Vl. zák. o změnách v souvis. s přijetím z. o partner. soužit

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 9. 2001.
Zástupce navrhovatele: Bureš Jaroslav.

Poslanecká sněmovnaSouvisející tisk: 1075 (Vl. zák. o partnerském soužití osob téhož pohlaví).


Hesla věcného rejstříku: Vztahy partnerské

Deskriptory EUROVOCu: manželství, registrované partnerství, rovné zacházení, sexuální menšina, smlouva, začlenění do společnosti, zánik smlouvyISP (příhlásit)