Sněmovní tisk 965
Sml. mezi ČR a Nizozem. král. o dávkách soc. pojiš.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 13. 6. 2001.
Zástupce navrhovatele: Špidla Vladimír.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 965/0 dne 13. 6. 2001.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2001 (usnesení č. 424). Určil zpravodaje: MUDr. Jan Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 6. 2001 na 37. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1651).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 1. 10. 2001 usnesení doručené poslancům jako tisk 965/1.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 1. 11. 2001 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1840).


 • SENÁT
 • Mezinárodní smlouva doručena do Senátu 7. 11. 2001.
  Senát mezinárodní smlouvu schválil 22. 11. 2001.

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 12. 2001.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 9. 2002 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 41 pod číslem 93/2002 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Nizozemsko, sociální zabezpečeníISP (příhlásit)