Usnesení PS č. 1651

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění, podepsaná dne 30. května 2001 /sněmovní tisk 965/ - prvé čtení (27. června 2001)

Související sněmovní tisky

965 Sml. mezi ČR a Nizozem. král. o dávkách soc. pojiš.
ISP (příhlásit)