(18.10 hodin)

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Kolegyně a kolegové, tisk 680, návrh na novelizaci trestního řádu, řeší podobná témata jako vládní novela -

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, paní poslankyně. Prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: - řeší podobná témata jako vládní novela, kterou jsme schválili na 36. schůzi Poslanecké sněmovny.

Vzhledem k tomu, že návrh zákona ještě nebyl přijat Senátem a Senát o něm bude jednat zítra, navrhuji odročení do pátku tohoto týdne. Dopředu avizuji, pokud Senát schválí vládní novelu, jsme připraveni poslanecký návrh vzít zpět.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že procedurální návrh paní poslankyně Rujbrové všichni zaznamenali. Pouze ho upřesním v tom smyslu, že tento návrh by byl odročen do pátku tohoto týdne za již pevně zařazené body.

 

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním pořadové číslo 40, které zahajuji. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 tento návrh byl přijat, když se pro něj z přítomných 138 vyslovilo 109 a 2 byli proti.

 

Konstatuji, že tento návrh zákona byl odročen do pátku tohoto týdne.

 

Dalším bodem je

 

22.
Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 861/ - druhé čtení

 

O úvodní slovo prosím navrhovatele pana poslance Vlastimila Tlustého.

Vzhledem k tomu, že ho tady nevidím, prosím pracovníky Kanceláře sněmovny, aby upozornili pana poslance, že se má dostavit do jednacího sálu.

Opakovaně prosím pana poslance Tlustého, aby se dostavil do jednacího sálu.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, dovolte mi, abych požádala o desetiminutovou přestávku pro klub ODS.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Ano, paní poslankyně, já vám vyhovím. Prosím propříště poslance, aby se iniciativně neujímali slova, když jim to slovo neudělím. Značně jste mě u toho mikrofonu zaskočila.

Vyhlašuji desetiminutovou přestávku pro jednání klubu ODS. Budeme pokračovat v 18.24 hodin.

Pakliže klub ODS dospěl k závěru, že již přestávku nepotřebuje, je možnost ji zrušit. Slovo má paní poslankyně Horníková.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážená paní předsedající, děkuji vám za udělení slova. O přestávku na klub ODS v tuto chvíli nežádám.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji, paní poslankyně. V tuto chvíli tedy prosím o úvodní slovo navrhovatele zákona pana poslance Vlastimila Tlustého.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, děkuji za pochopení. Šel jsem si pro usnesení rozpočtového výboru, sněmovna však byla rychlejší. Dnešní postup předstihuje všechna očekávání.

K návrhu zákona o bankách řeknu jediné podstatné, a to je, že rozpočtový výbor přijal usnesení, ve kterém Poslanecké sněmovně doporučuje, aby tento poslanecký návrh byl přijat ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Tak jak jsem uváděl už v prvém čtení, pozornost při projednávání se soustřeďuje na problém výše pojištění vkladů, a to ve dvou smyslech. Jednak od okamžiku nabytí účinnosti novely zákona do budoucna. Tam ten problém až tak velký není. Objevily se návrhy na částky 15 tisíc euro, 20 tisíc euro a 50 tisíc euro.

Mnohem kontroverznější je, jak vyřešit problém tří bank, u kterých nebylo provedeno v minulosti vyrovnání Českou národní bankou na onu zvýšenou horní limitní částku 4 miliony korun, která není ovšem v dosavadních zákonech upravena. Rozpočtovým výborem byl přijat pozměňovací návrh, který navrhuje, aby v těchto třech případech, Universal banky a dalších dvou bank, bylo vypořádání provedeno právě do výše 4 milionů.

Při řešení této otázky zbývá rozhodnout, z jakého zdroje, zda tak může být učiněno z fondu pojištění, nebo - jak zazněly některé návrhy - ze zdrojů jiných, z rozpočtu ČNB, státního rozpočtu apod.

Já osobně jsem v prvním čtení doporučoval a znovu doporučuji, aby sněmovna při přijetí této novely si uvědomila, že jediný způsob, jak přetnout onu dlouhou časovou řadu výplaty čtyřmilionových náhrad, které ovšem - jak už jsem uvedl - nebyly uzákoněny, aby tuto časovou řadu přeťala v minulosti a do budoucna těmi třemi případy počínaje vyplácela částku stejnou.

Bude-li přijato řešení, které je obsaženo v usnesení rozpočtového výboru, dovolím si předpovědět, že k ukončení oné časové řady nedojde a do budoucna klienti všech bank, bez ohledu na výši pojištění vkladů, budou požadovat plnění historicky platné, nikoliv však zákonné.

Protože lze očekávat, že případná expanze těchto požadavků může směřovat i do jiných sfér, než je české bankovnictví - zmíním dnes už všeobecně známý požadavek kampeliček, případně klientů penzijních fondů atd. - domnívám se, že sněmovna se v rámci tohoto textu dostala do poměrně komplikované situace, z níž východisko je jediné: přijmout limit v jakékoliv výši - 15, 20, 25 či jakoukoli jinou částku - a v tomto limitu vypořádávat vše do budoucna. I v oněch třech minulých případech. Jakékoliv jiné řešení, jak jsem naznačil, založí očekávání, kterým budeme jen těžko v budoucnu schopni v plné míře vyhovět.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Tlustému.

Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 861/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Bohuslav Sobotka.

Vidím, že tento návrh nemá štěstí ani na předkladatele, ani na zpravodaje. Prosím, aby byl sehnán pan poslanec Sobotka.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Paní předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor projednal tento návrh zákona a přijal doplňující usnesení, které obsahuje některé pozměňovací návrhy, z nichž ten nejzávažnější se týká odškodnění klientů tří zkrachovalých bank - Universal banky, Moravia banky a Pragobanky do výše 4 milionů Kč. Je to návrh, který řeší odškodnění pouze původních vkladatelů, ať už fyzických, nebo právnických osob.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP