Organizační výbor
Usnesení č. 369 (8. února 2001)

Související sněmovní tisky

818 Novela zákona o vytvoření VÚSC

827 Vládní návrh zák. o státní památkové péči - RJ

830 Vládní návrh zákona o správních poplatcích

833 Vl. návrh o zrušení zák. o opatřeních ve vztahu ke SRJ

835 Vl. zák. o finanční kont. ve veřejné správě - EU

837 Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy

838 Vládní návrh zákona o pojistné smlouvě - EU

839 Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře

840 Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

841 Vládní návrh zákona o sociálně-právní ochraně dětí




ISP (příhlásit)