(9.40 hodin)

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, chtěl bych vaším prostřednictvím, pane předsedající, vzkázat panu Pavlu Němcovi, aby říkal alespoň to, čemu věří, a nesnažil se mluvit ve sněmovně o tom, co není vůbec pravda.

Například opravy domů jsou přímým nákladem, ať už občana, nebo podnikatele zejména v podnikatelské sféře, a tedy nejde o zdaněné peníze, ale jde o prostředky, které se počítají…

Já počkám.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Prosím o klid. Každý bude mít možnost zareagovat na vystoupení svého předřečníka, nicméně od řečnického pultu prosím o klid v jednacím sále.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Nemohu považovat za zdaněné peníze daňový náklad.

Věc, pro kterou jsem se přihlásil: Jsem opravdu zvědav, když čtyřkoalice chce vyhrát volby, jak bude financovat obce. To jsem opravdu zvědav, jak to v tomto státě bude vypadat.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Beneš, pan poslanec Němec.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, dámy a pánové, možná že více z nás je zvědavo, jak kdo bude platit daně.

Chtěl bych jen vaším prostřednictvím upozornit zástupce komunistické strany, že ne všichni lidé jsou podnikatelé, ne všichni lidé mohou dávat věci do nákladů, ne každý poslanec podniká, a pokud někdo vlastní nemovitost, tak to ještě neznamená, že je podnikatelem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Ano. Pan poslanec Němec má slovo.

 

Poslanec Pavel Němec: Vážené dámy, vážení pánové, dovolím si reagovat na slova pana předsedy poslaneckého klubu Filipa.

Opravdu by mě velmi zajímalo, jakým způsobem lze dávat opravy nemovitostí do nákladů, pokud je vlastník nemovitosti v závislé činnosti. A mluvili jsme zde zejména o domech bydlení, samozřejmě, že většina diskusních příspěvků se vztahovala k nemovitostem, které jsou určeny k bydlení. Skutečně by mě zajímalo, jak tento ohromný počet nemovitostí v soukromém vlastnictví, ve vlastnictví osob, které tyto nemovitosti používají k bydlení, lze použít jako daňově uznatelný náklad.

Pan kolega Filip je advokát, rád bych si to nechal poradit od něj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan poslanec Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane předsedající. Kdyby, vážená sněmovno, pan kolega Němec alespoň tedy řekl, že jde o občany, kteří mají příjem ze závislé činnosti, tak bych tomu rozuměl.

Já jsem přece neříkal, že celý jeho projev byl nepravdivý. Já jsem řekl to, že se ptám na to, jestli věří svému vlastnímu projevu. A on ty věci nerozdělil. Rozdělil je až po mém upozornění. To samé je to, co řekl kolega Beneš. Já tomu velmi dobře rozumím, ale jsem přesvědčen o tom, že samotné obytné budovy, objekty bydlení, samozřejmě jsou většinou obývány těmi, kteří jsou plátci daně ze závislé činnosti. Tato daň tak vytvoří nejvyšší podíl přímých daní, které jsou příjmem státního rozpočtu. Věřím, že mi pan ministr financí potvrdí tuto větu.

Pokud chceme opravdu jen tímto způsobem řešit daňové problémy, to znamená, že podnikající platit daně nebudou a že většinu zátěže ponese občan, a to v přímé dani ze závislé činnosti, nebo v nepřímých daních spotřebních a dani z přidané hodnoty, tak já opravdu nevím, jestli tato vláda nebo jiné vlády mají odvahu říci lidem, že určitá daňová kvóta je potřebná, protože to je celý spor, který tu vedeme. Poctivá vláda říká lidem, že potřebuje tolik a tolik daní, a také je přímo určuje. Vláda, která se vyhýbá odpovědnosti, zvyšuje nepřímé daně a vykládá občanům, že daně přímé snižuje. Přitom daňová kvóta vzrůstá. Já takovou neupřímnou politiku nevyznávám a vyznávat nebudu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zatím posledním přihlášeným je kolega Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, ve svém projevu jsem se snažil upozornit na některé problémy, které jsou podle mě vážné. Z reakcí některých mých následujících řečníků bohužel musím konstatovat, že je skoro marno vše říkat. Jen se mi potvrzuje mé přesvědčení, že pokud populismus spojíme s ideologickým zatemněním mysli, pak se nedopracujeme k vůbec k ničemu.

Dovolil bych si jen připomenout, že není tak dávno doba, kdy někteří z těch, kteří tu právě zásadní prohlášení měli, jezdili po městech a vesnicích a tvrdili: města a obce, prodejte veškerý svůj majetek, budete žít z daní z nemovitostí. Nynější přístup je pro mne zcela zásadní změnou názoru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Končím obecnou rozpravu. Chci se zeptat pana ministra, zda hodlá vystoupit se závěrečným slovem. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, je mi líto, že musím učinit to, co učiním nyní, ale nic jiného mi nezbývá. Budu opakovat část svého úvodního slova. Malou, ale opakovat.

Důvod je prostý. Rozprava, tak jak byla vedena, z velké části na mne činila dojem, jako by byla vedena k nějakému úplně jinému návrhu, než je ten, který vláda předkládá.

Znovu bych chtěl říci, že v tomto návrhu zákona, v této předloze, je zapracováno snížení základu daně o 50 %. Snížení, kolegové, nikoli zvýšení. U budov rodinných domů o 40 %, u budov bytových domů, v nichž jsou byty v nájmu, a o 50 % u bytů evidovaných v katastru nemovitostí. Dále na dobu 15 let, kolegové, budou osvobozeny nové stavby rodinných domů a bytových domů včetně nových bytů evidovaných v katastru nemovitostí.

Bezesporu tedy návrh, který je charakterizován takovýmito vlastnostmi, takovýmito propozicemi, těžko označit jako návrh, který se snaží pro vládu vytáhnout z kapes daňových poplatníků další peníze.

Druhou věc, na kterou bych chtěl upozornit, a zde už nebudu opakovat úvodní slovo, je základní skutečnost spočívající v tom, že jde o daň, která se skutečně netýká centrální vlády, ale obcí. Je tudíž irelevantní říkat, že vláda se snaží nastavit daňovou soustavu tak, jak jí to vyhovuje, a že je pozoruhodné, že toto činí 16 měsíců před koncem mandátu.

Žádná zodpovědná vláda se nesnaží nastavit daňovou soustavu tak, jak jí to vyhovuje. Daně by se neměly měnit příliš často, měly by být stabilní, protože jsou výrazem kontinuity státu jako takového. Rovněž i krajů a obcí. Nemyslím si, že naše vláda, nevím, co ty minulé, nechci je z tohoto hlediska hodnotit, že by naše vláda takovéto kroky k nějakým jednorázovým a účelovým adjustacím daňového systému činila. Prohlašuji, že nikoliv, a rozhodně tento návrh zákona, který se netýká centrální vlády, ale obcí, takovým návrhem zákona není a tato výtka je zcela lichá.

Dovolte, abych se dále vyjádřil k oné diskusi, pro mne překvapivé, která se zde rozvinula o tom, zda vůbec mít majetkové daně a zejména daně z nemovitostí. Otázka je jen podotázkou širší otázky, zda máme mít stát a obce. Obce nikoli ve smyslu shluku domů a obyvatel, ale obce jako veřejnoprávní korporace, které mají svoji správu.

Samozřejmě, provoz státu stojí peníze a peníze je třeba od občanů vybrat. Jde o zabezpečování veřejných statků a zatím žádná společnost na světě nedokázala najít lepší princip než princip daňových soustav, z nichž žádná není úplně spravedlivá.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP