(12.00 hodin)

(pokračuje Zeman E.)

O rozporech s Listinou práv a svobod a ochrany dítěte jsem už mluvil. Kdyby se tyto problémy objevily, byly by nepochybně v připomínkovém řízení.

Pokud jde o úkoly inspekce, jsou uloženy. Odkazuji konkrétně na číslo 564, § 18, zejména odstavec 4, kde toto všechno je. Námitky, co všechno tento zákon detailně neošetřuje, v mnoha případech plynou z toho, že pan poslanec Bartoš si to nedal do souvislosti se základními zákony, vůči kterým je tento zákon speciální a kde tyto věci ošetřeny jsou.

Nechci nikoho přesvědčovat, aby pro tento zákon hlasoval, jen konstatuji: všechny úpravy v připomínkovém řízení byly udělány, tento zákon byl předkládán bezrozporně, není v něm žádný věcný problém, není v něm žádné násilí. Jediný problém, který tam je, a ten by si měl pan poslanec Bartoš ujasnit s panem kolegou Brouskem a dalšími, způsobila před časem tato sněmovna při převodu věcí na kraje, kdy došlo k určitému nelogickému roztržení, a budeme se s tím muset nějak vypořádat. To ale není vina tohoto zákona.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji vám, pane ministře. Slova se ujme paní zpravodajka kolegyně Šojdrová.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: V diskusi vystoupilo pět diskutujících a padlo pět různých návrhů na doprovodná usnesení. Nepodporuji návrh ani na zamítnutí, ani na dopracování a ani na odročení, zejména návrh na odročení. Domnívám se, že bychom zbytečně ztratili čas, který bychom mohli využít k tomu, abychom vedli věcnou diskusi s odbornou veřejností právě do doby, než bude předložen nový zákon o vzdělávání, který bude snad ještě daleko komplikovanější normou. Skutečně to považuji pouze za ztrátu času.

Těm, kteří byli tolik kritičtí k současnému stavu jak v legislativě, tak v péči o děti v dětských domovech a ústavech a kteří chtějí zároveň návrh zákona zamítnout, chtěla bych říci, že nejsem obhájcem vládního návrhu zákona, protože bych si myslela, že je dokonalý, ale protože jej považuji za reálný podklad pro ty, kteří chtějí něco konkrétního na zajištění péče o děti v dětských domovech a ústavech udělat.

Proto doporučuji, aby návrh zákona byl propuštěn do druhého čtení. Prosím pana předsedajícího, aby dal o návrzích hlasovat. Návrhy mohu předkládat.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Mám je také poznamenané. Nejprve se budeme zabývat návrhem na vrácení, potom bychom se zabývali návrhem na odročení a jako třetím bychom se zabývali návrhem na zamítnutí. Pokud žádný z těchto návrhů neprojde, můžeme se zabývat přikázáním výborům a prodloužením lhůty. Tady bych vás chtěl upozornit, že ve smyslu § 91, odst. 3, vaše prodloužení o 60 dnů musí být se souhlasem navrhovatele. Doufám, že se k tomu pan ministr buď připojí, nebo nepřipojí. Děkuji pane ministře.

Všechny vás odhlásím a žádám o novou registraci.

 

První bude návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 103 z přítomných 149 poslanců pro 49, proti 95. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh je návrhem na odročení do doby předložení zákona o vzdělávání.

Paní zpravodajka nedoporučovala, pan ministr také ne.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 104 z přítomných 150 poslanců pro 44, proti 101. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, který předložila paní poslankyně Machatá a podpořil pan poslanec Pejřil, je návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 105 z přítomných 150 poslanců pro 41, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a paní kolegyně Šojdrová doporučila projednat ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má ještě někdo jiný návrh? Pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Navrhuji, aby tento text projednal výbor petiční.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Budeme hlasovat nejdříve o výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 106 z přítomných 151 poslanců pro 138, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 107 z přítomných 151 poslanců pro 104, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Jako třetí je výbor petiční.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 151 poslanců pro 81, proti 45. Návrh byl přijat.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o prodloužení lhůty k projednávání o 60 dnů. Stanoviska byla kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 151 poslanců pro 134, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Nyní bych požádal paní zpravodajku, aby nás ještě seznámila s doprovodným usnesením.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Kolegyně Alena Svobodová navrhla doprovodné usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR žádá vládu, aby do ukončení projednávání návrhu zákona o ústavní a ochranné výchově nepřeváděla dětské domovy z majetku České republiky na kraje.

Obávám se, že je to v rozporu s platným zákonem. Proto to považuji za nehlasovatelné a nechám to na zvážení sněmovny. Tento návrh usnesení nepodporuji.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Je to jen požadavek na vládu. Samozřejmě, že by se to muselo okamžitě řešit rychlou novelou. V zákonu o kompetencích, které jsme převedli na kraje, jsou tyto věci taxativně dány.

Hlásí se pan předseda klubu KSČM.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP