Sněmovní tisk 819
Vládní návrh zákona o pohřebnictví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2001.
Zástupce navrhovatele: Lachnit Petr.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 69, dokument 69/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 35, které bylo rozdáno jako tisk 69/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 20. 6. 2001 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 69/2 (pozměňovací návrhy).

  Pozměňovací návrhy byly rozdány jako tisk 69/3.


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 7. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 7. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 7. 2001.

Zákon vyhlášen 25. 7. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 256/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pohřebnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obchod, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: etika, hřbitov, smrtISP (příhlásit)