Stenografický zápis 36. schůze, 24. května 2001


(Schůze zahájena v 9:02 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Jan Vidím


28. Vládní návrh zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 922/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Pavel Hojda


50. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu ČR Miroslav Grégr


88. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Oldřich Vojíř
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Karel Vymětal
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Václav Exner
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Dušan Tešnar
Ministr bez portfeje ČR Karel Březina
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Jaroslav Štrait
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Jan Klas
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer


49. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení

Poslanec Josef Hojdar


69. Vládní návrh zákona o pohřebnictví a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 819/ - třetí čtení

Poslanec Václav Hanuš
Ministr zdravotnictví ČR Bohumil Fišer
Poslanec Václav Hanuš
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP František Brožík
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Místopředseda PSP František Brožík
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.36 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Hanuš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Turek


66. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - třetí čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jan Kostrhun
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jan Kostrhun
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 13.11 hodin.)
(Jednání opět zahájeno ve 14.18 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


54. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů /sněmovní tisk 808/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Petr Koháček


24. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek a o výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek (zákon o zadávání veřejných zakázek) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 821/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Tom Zajíček
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Břetislav Petr
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Karel Vymětal
Ministr pro místní rozvoj ČR Petr Lachnit
Poslanec Jaroslav Plachý


26. Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů (zákon o ovzduší) /sněmovní tisk 912/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda
Poslanec Stanislav Fischer
Ministr životního prostředí ČR Miloš Kužvart
Poslanec Jiří Drda


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec Vladimír Doležal
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Eva Dundáčková
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Miloslav Výborný
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno v 16.45 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 17.00 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


89. Ústní interpelace

Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Kvapil
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Poslanec Jaromír Kohlíček
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 17.53 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP