Stenografický zápis 36. schůze, 25. května 2001


(Schůze zahájena v 9:03 hod.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


93. Návrh, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů ve věci způsobu volby Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vladimír Mlynář
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Vidím


83. Návrh na volbu členů Rady České televize

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jan Vidím


25. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Poslanec Pavel Němec


62. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 785/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání bylo přerušeno v 10.16 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.35 hodin.)

Místopředseda PSP Ivan Langer


61. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - třetí čtení

Poslankyně Olga Sehnalová
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Josef Mandík
Poslankyně Olga Sehnalová
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Stanislav Volák
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Olga Sehnalová
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslankyně Olga Sehnalová
Ministr kultury ČR Pavel Dostál


65. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Stanislava Křečka, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 804/ - třetí čtení

Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Pavel Němec
Ministr spravedlnosti ČR Jaroslav Bureš
Poslanec Zdeněk Koudelka


70. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Miroslav Beneš
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání přerušeno ve 12.06 hodin.)

Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání opět zahájeno ve 12.46 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


74. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - třetí čtení

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Radim Turek
Poslankyně Miroslava Němcová
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Miroslava Němcová


71. Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grűnera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb. /sněmovní tisk 832/ - třetí čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Palas
Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Miloslav Kučera ml.
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Jan Grůza
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslankyně Jarmila Boháčková
Poslanec Jaroslav Palas


76. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - třetí čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl


91. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Miloslav Vlček
Poslanec Libor Ježek


86. Návrh způsobu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky a ročních účetních závěrek a výročních zpráv o činnosti státních fondů za rok 2000 a účetní závěrky a výroční zprávy Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2000 v Poslanecké sněmovně a v jejích orgánech

Poslanec Vlastimil Tlustý


92. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2000

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Bohuslav Sobotka


87. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Poslanec Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Schůze ukončena ve 14.47 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP