(11.50 hodin)

Místopředseda PSP František Brožík: Děkuji, pane poslanče. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Nikdo. Rozpravu končím.

Paní kolegyně v rozpravě měla svým způsobem i své závěrečné slovo k tomuto návrhu. Předávám slovo zpravodaji poslanci Benešovi, aby nás seznámil s postupem a poté předkládal jednotlivé návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil se stanoviskem k pozměňovacím návrhům odboru majetkoprávního Ministerstva financí, které ze všech návrhů doporučuje pouze návrh pana poslance Bílého a u pana poslance Mandíka má stanovisko neutrální, jinak nedoporučuje. Dělám to proto, že pan ministr financí zde není a je asi korektní, aby se stanoviskem byla Poslanecká sněmovna seznámena.

Vážené dámy a pánové, projednávání tohoto tisku doprovázela celá řada nových zjištění a nových okolností a já za sebe jako zpravodaj bych se velmi přimlouval, abychom řešili pouze to, co má být předmětem tohoto tisku, byť samozřejmě poslední slovo nemá zpravodaj, ale Poslanecká sněmovna.

Vážené dámy a pánové, já budu předkládat pozměňovací návrhy tak, jak byly předkládány, s tím, že nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu ústavně právního výboru pod písmenem C, následně o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka pod písmenem D, který řeší Pozemkový fond, následně o pozměňovacím návrhu pana poslance Kořistky s onou případnou legislativně technickou úpravou, který řeší správu konkursního majetku bytových objektů, dále o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Vlčkové, který - upřímně řečeno - já považuji za nehlasovatelný, ale myslím, že bude jednodušší rozhodnout o tomto návrhu než vést dlouhou při, zda je či není hlasovatelný, následně o pozměňovacím návrhu pana poslance Krátkého, který také řeší něco, co je nad rámec původního záměru zákona. Další je pozměňovací návrh pod písmenem H poslance Bendy, který se pokouší řešit onu skupinu lidí, které vzniká podle stávajícího zákona nárok na majetek od 1. 7. letošního roku, jakýmsi zákonem stanoveným úkolem na vládu, a vládě dává dostatečný prostor volnosti, aby oddělil oprávněně se těšící a neoprávněně se těšící.

Vzhledem k tomu, že nezazněla legislativně technická úprava, je pozměňovací návrh pana poslance Šustra nehlasovatelný, neboť je k tisku, který už není ve hře. Pan poslanec souhlasí, že o jeho pozměňovacím návrhu nebudeme hlasovat.

Následně budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Bílého, který se vstřícně chová k hasičům. Nic proti této vstřícnosti, ale osobně bych byl rád, kdybychom vstřícnost řešili případnou novelou zákona o státním majetku, ale je to samozřejmě plně v kompetenci Poslanecké sněmovny.

Pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku a následně by bylo hlasování o návrhu doprovodného usnesení. Omlouvám se, ale bylo by to usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, neboť do usnesení hospodářského výboru se vloudila chybička a hovoří se tam o trvalých pozemcích, což není institut, který byl zamýšlen. Tím bychom ukončili hlasování o doprovodném usnesení.

Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za pozornost. Poslanec Šustr mě upozorňuje, že jeho návrh má ještě písmeno I2. Já se mu omlouvám, takže budeme hlasovat o I2 před J. Toto byl také návrh procedury a prosím, abychom se k němu vyjádřili hlasováním.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Má někdo připomínky k navržené proceduře? Pokud nemá, nechám o této proceduře hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 483 z přítomných 169 poslanců pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní prosím, abyste nechal hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem C o účinnosti zákona. Paní předkladatelka doporučuje, zpravodaj rovněž doporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 484 z přítomných 171 poslanců pro 162, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Mandíka pod písmenem D. Stanovisko zpravodaje je vzhledem k okolnostem, které uváděl, mírně negativní, stanovisko předkladatelky je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 485 z přítomných 171 poslanců pro 118, proti 38. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pana poslance Kořistky. V případě, že bude přijat, budeme hlasovat o legislativně technické úpravě. Zpravodaj nedoporučuje, předkladatelka rovněž nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 486 z přítomných 171 poslanců pro 51, proti 110. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem F paní poslankyně Vlčkové. Zpravodaj ani předkladatelka nedoporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 487 z přítomných 171 poslanců pro 22, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem G pana poslance Krátkého. Paní předkladatelka nedoporučuje, stanovisko zpravodaje je neutrální.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 488 z přítomných 171 poslanců pro 19, proti 124. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Nyní rozhodneme o pozměňovacím návrhu pod písmenem H pana poslance Marka Bendy. Předkladatelka i zpravodaj doporučují.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 489 z přítomných 171 poslanců pro 165, proti jeden. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP