Sněmovní tisk 914
Novela stavebního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 25. 4. 2001.
Zástupce navrhovatele: Hojdar Josef a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 914/0 dne 27. 4. 2001.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2001. Vláda zaslala stanovisko 3. 5. 2001. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 914/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 5. 2001 (usnesení č. 407). Určil zpravodaje: Andrej Grega a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23., 24. 5. 2001 na 36. schůzi. Návrh zákona zamítnut (usnesení č. 1610).Hesla věcného rejstříku: Vztahy vlastnické, Zákon stavební

Deskriptory EUROVOCu: cena pozemku, nemovitý majetek, průmyslový pozemek, stavební právo, územní plánováníISP (příhlásit)