Stenografický zápis 36. schůze, 23. května 2001


(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP František Brožík


82. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím


81. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Vladimír Laštůvka


67. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - třetí čtení

Poslanec Libor Ježek


90. Návrh poslanců Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb., zákona č. 148/1995 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 303/1997 Sb., zákona č. 129/1999 Sb. a zákona č. 22/2000 Sb. /sněmovní tisk 786/ - druhé čtení

Poslanec Libor Ježek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Ladislav Korbel
Poslanec Jiří Maštálka
Poslanec Libor Ježek


16. Návrh poslanců Jana Grůzy, Pavla Peška, Veroniky Nedvědové, Václava Grűnera, Josefa Mandíka, Josefa Vejvody, Pavla Kováčika a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona č. 546/1992 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 95/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 66/2000 Sb. a zákona č. 308/2000 Sb. /sněmovní tisk 832/ - druhé čtení

Poslanec Jan Grůza
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Pavel Pešek
Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Michael Kuneš
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Pavel Pešek
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Stanislav Němec
Poslanec Jaroslav Pešán
Poslanec Libor Ambrozek


37. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach


38. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach


39. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 794/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslankyně Lucie Talmanová
Poslanec Miroslav Beneš
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Hynek Fajmon
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Škromach
Předseda PSP Václav Klaus
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Kühnl
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Zdeněk Škromach


37. Vládní návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 792/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání přerušeno ve 12.31 hodin.)
(Jednání zahájeno ve 14.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


75. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - třetí čtení

Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Stanislav Křeček


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 840/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Ivan David
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Jaroslav Štrait


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. /sněmovní tisk 841/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Volfová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Volfová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková

(Jednání přerušeno ve 14.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.03 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 900/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jan Bláha


53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Manile dne 13. listopadu 2000 /sněmovní tisk 795/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Svatomír Recman
Ministr financí ČR Jiří Rusnok
Poslanec Jiří Karas


42. Návrh poslanců Vlastimila Tlustého, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů /sněmovní tisk 904/ - prvé čtení

Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Libor Ježek


48. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Cyril Svoboda
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Jitka Kupčová
Senátor František Kroupa
Poslanec Dalibor Matulka


19. Návrh poslanců Radima Turka a Vladimíra Cisára na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 /sněmovní tisk 859/ - druhé čtení

Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Vladimír Mlynář
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Vladimír Špidla
Poslanec Cyril Svoboda
Poslanec Radim Turek


49. Návrh poslanců Josefa Hojdara, Luďka Poláška, Radko Martínka, Zdeňka Kořistky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 914/ - prvé čtení

Poslanec Josef Hojdar
Poslanec Andrej Grega
Poslanec Pavel Hrnčíř
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Vlastimil Tlustý
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Poslanec Radim Chytka
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 19.19 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP