Stenografický zápis 36. schůze, 22. května 2001


(Schůze zahájena v 14:05 hod.)

Předseda PSP Václav Klaus


21. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Petra Mareše, Petra Plevy, Jaroslava Zvěřiny, Václava Brouska, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. /sněmovní tisk 790/ - druhé čtení

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Milan Urban
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Ladislav Skopal


22. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení

Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Václav Brousek
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Václav Pícl
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jan Vidím
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková
Poslanec Jan Vidím


23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslanec Václav Brousek
Poslanec Bohuslav Záruba
Poslanec Milan Zuna
Poslanec Petr Matějů
Poslanec Walter Bartoš
Místopředseda PSP František Brožík
Poslanec Václav Pícl
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslankyně Eva Dundáčková
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády ČR Pavel Rychetský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslankyně Alena Svobodová
Poslanec Karel Vymětal
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Eduard Zeman
Poslanec Petr Mareš
Poslankyně Jitka Kupčová


7. Vládní návrh zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (o vodovodech a kanalizacích) /sněmovní tisk 740/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Pavel Severa
Poslankyně Olga Sehnalová
Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Jiří Patočka
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Olga Sehnalová


15. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - druhé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Eduard Vávra
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Josef Mandík
Poslanec Zdeněk Kořistka
Poslankyně Miroslava Vlčková
Poslanec Libor Krátký
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Miroslav Beneš
Poslanec Miroslav Kapoun


79. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Jan Vidím


80. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny

Poslanec Jan Vidím


81. Návrh na volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Jan Vidím


82. Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Jan Vidím
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Libor Ježek
Místopředseda PSP František Brožík

(Jednání skočilo v 19.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP