Organizační výbor
Usnesení č. 360 (24. ledna 2001)

Související sněmovní tisky

819 Vládní návrh zákona o pohřebnictví

820 Smlouva mezi ČR a Lucemburským velk. o soc. zabezp.

821 Vládní návrh zák. o zadávání veřejných zakázek - EU
ISP (příhlásit)