(10.30 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Nejvíce šokujícím vystoupením zde bylo vystoupení zpravodaje k původní verzi tohoto návrhu pana poslance Doležala, z kterého mi nezbylo, než si učinit závěr, že koneckonců je vcelku v pořádku, když zaměstnavatelé krátí neboli optimalizují tržby, zatímco je v nepořádku, když jejich zařízení zneužívají zaměstnanci k tomu, aby se sami obohacovali. Do jisté míry to možná koresponduje s tím, že při předprojednávání jednoho z předchozích bodů zazněl názor v tom smyslu, že zaměstnanci jsou ti, kdo by měli platit domovní daň, ti ostatní nikoli a podobně. Přitom všichni víme, a upozornil na to předseda klubu KSČM Filip, že právě v přímých daních jsou to zejména zaměstnanci, kdo platí tuto daň, a ne ti ostatní.

Zdá se mi, že logika v projednávání těchto dvou zákonů - o dani z nemovitostí a tohoto - za sebou, která je naprosto nahodilá, nicméně dala vedle sebe normy, které jasně ukazují, jakým směrem se ubírají různé politické strany v této Poslanecké sněmovně.

Nyní mi dovolte ještě několik techničtějších poznámek k těmto poznámkám obecným. Nemyslím si, že povinnost zavést fiskální pokladny by zruinovala drobné živnostníky. Rozhodující část drobných živnostníků, kteří jsou poctiví, stejně pro svou vlastní potřebu registrační pokladny má. Pokud by museli investovat do nového typu, je to investice, která se bohatě vyplatí. Vedle toho existují takové formy, jako např. daňové paušály, existují takové možnosti v obchodní oblasti, jako je leasing. Domnívám se, že toto není nepřekonatelný problém.

Zdá se mi ale, že za na první pohled dojemnou snahou o ochranu drobných živnostníků existují početné zájmové skupiny, které nechtějí řádně platit daně a které se proto brání všem takovýmto změnám. Typickým příkladem je např. živnostník, který přijde a říká zákazníkovi: Chcete fakturu, nebo nechcete? Bez faktury je to za tolik korun, s fakturou o tolik a tolik procent více. Právě proti takovýmto lidem, ve prospěch státu, obcí a veřejnosti jako celku je namířen tento návrh zákona. Rozhodněte podle svého svědomí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Poslanec Libor Ježek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v obecné rozpravě zazněl návrh na vrácení předkladateli k dopracování a návrh na zamítnutí tohoto sněmovního tisku.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, máme za sebou obecnou rozpravu k bodu 41 schváleného pořadu jednání Poslanecké sněmovny. V průběhu této obecné rozpravy padl návrh na zamítnutí předloženého návrhu, o kterém bychom měli v tuto chvíli rozhodnout hlasováním.

Na žádost z pléna jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými identifikačními kartami. Za malou chvíli přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 96. Ptám se, kdo je pro předložený návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 86, proti 77. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

O slovo požádal ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, možná že jsem nepříliš pozorně poslouchal rozpravu, ale nemýlím-li se, pan poslanec Kalousek dával návrh na vrácení. Ten podle mého názoru měl být hlasován předtím. Toto hlasování považuji za zmatečné.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je to opravdu tak. Předkládal jsem návrh na vrácení předkladateli k přepracování. Avizoval jsem, že nebude-li tento návrh přijat, podpoříme návrh na zamítnutí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Proto jsem dal slovo zpravodaji, aby předkládal jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, chci zpochybnit hlasování číslo 96, neboť jsem hlasoval ne a na sjetině mám ano.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: V každém případě mohu prohlásit díky námitce, která zazněla, hlasování za zmatečné. Pokud vůči tomuto konstatování nebude námitka, budeme hlasovat znovu v hlasování s pořadovým číslem 97. Nejprve budeme rozhodovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Prosím, aby tyto návrhy byly předkládány ze strany zpravodaje. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 97. Kdo je pro vrátit předložený návrh navrhovateli k dopracování? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 56, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní rozhodneme o návrhu na zamítnutí.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 98. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Z přítomných 165 pro návrh 85, proti 78. Konstatuji, že tento návrh zákona byl zamítnut.

 

Dalším bodem je bod č. 43, což je bod, který jsme včera při našem odpoledním jednání přerušili. Prosím zpravodaje pro první čtení Martina Kocourka, aby se ujal slova a stručně zrekapituloval včerejší průběh projednávání.

Předtím o slovo požádal předseda poslaneckého klubu ODS Vlastimil Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi přednést procedurální návrh, a to je přerušení tohoto bodu do příštího pátku do 9 hodin.

K tomuto návrhu bych připojil další procedurální návrh, kterým je zařadit jako první bod pátečního jednání bod č. 83, což je informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to návrh, který jsem konzultoval s předsedou rady tak, aby měl konkrétní termín, na který by se měl připravit a dostavit do Poslanecké sněmovny.

Jsou to tyto dva návrhy s tím, že první bod by byl 83, druhý bod by byl tento přerušený bod 43.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je námitka proti společnému hlasování? Není.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 99. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti?

Z přítomných 163 pro návrh 119, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Nyní se dostáváme k bloku prvních čtení návrhů zákonů, kterými jsou tyto body: 44, 45, 47.

 

Jako první budeme projednávat bod

 

44.
Vládní návrh zákona o užívání státních symbolů České republiky
a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 814/ - první čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Stanislav Gross.

 

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, návrh zákona, který z pověření vlády předkládám, je návrh, o němž jsem si původně myslel, že bude bezproblémový. Poté co byl předložen do vlády, strhla se kolem něj vlna mediální kritiky, resp. upozorňování na některé problémy, které by s tímto zákonem v případě jeho přijetí mohly být spojeny, a to především v oblasti standardního, běžného, lidského užívání některých státních symbolů, především při sportovních utkáních fanoušky a při některých jiných podobných příležitostech. Bylo zpochybňováno, zda tímto zákonem nedojde k tomu, že bychom v podstatě znemožnili, aby občané hlásící se v dobré víře k české státnosti chtěli při nejrůznějších příležitostech podpořit Českou republiku, českou reprezentaci a českou státnost - abychom jim to tímto zákonem neznemožnili.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP