(10.20 hodin)

(pokračuje Orgoníková)

Chtěla bych vám něco říci, vážené kolegyně a vážení kolegové. Mnoho z vás se zde baví a v podstatě je rozhodnuto, jak bude hlasovat, ale nikdo se nezamýšlíte nad tím, jaký je dopad na rozpočet státu daňovými úniky.

Závěrem mého vystoupení mi proto dovolte apelovat se vší vážností opravdu na všechny kolegy poslance a poslankyně, že předložený návrh je potřeba, pomůže vytvořit spravedlivé a rovné podmínky pro podnikání. O některých ustanoveních zákona veďme diskusi, ale v každém případě je potřeba propustit tento návrh zákona do druhého čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Beneš.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, možná že jsem se chvilku bavil, ale zase ne tak dlouho, abych neposlouchal.

Nebudu se odvolávat na svůj prosincový předloňský projev k této věci. Upozorňuji, že nejsem zastáncem likvidace silných řetězců, ale ani podporovatelem silných řetězců a proti registračním pokladnám nevystupuji proto, že bych byl likvidátor opravdu malých drobných živnostníků, ale naopak, že jsem rád, že v této zemi jsou.

Musím - zase abych byl spravedlivý - přiznat panu ministrovi, že oproti mému poslednímu projevu se něco přece jenom změnilo, a to že během toho roku a něco se ceny elektronického zboží poněkud snížily, tedy že oproti minulému projednávání už se nejedná o tak velký finanční zásah, ale přece jenom nikoliv nezanedbatelný.

Na rozdíl od své předřečnice si nemyslím, že bohužel jsme přijali novelu živnostenského zákona, kterým jsme zrušili onu nesmyslnost povinnosti dokladování plateb nad 20 korun, ale dobrovolnost do 500 korun, nemýlím-li se. Ale říkám si, bohudík ne ve jménu svém, ale ve jménu těch, o které by nám všem mělo jít. Ne velkých řetězců, ale malých živnostníků. Těch se to týká, není to o velkých podvodech, které by z neexistence registračních pokladen mohly být. Je to o drobných lidech, kteří nejsou podvodníci, kteří jsou poctiví řemeslníci.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Další přihlášku nevidím, obecnou rozpravu končím. - Omlouvám se, pan kolega Hofman.

 

Poslanec Jiří Hofman: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, prosil bych, aby si pravice také trochu ujasnila pojmy. Není dávno doba, kdy se tady prosazovala komise pro ochranu vnitřního trhu, ochranu před nelegálními dovozy obuvi, ochranu před nelegálními dovozy textilií a dalšími. Jsem pro to, aby se chránil český trh, čeští poctiví podnikatelé, poctiví obchodníci. Touto rétorikou, že vlastně fiskální pokladny legalizují daňové úniky, jsem přímo zděšen. Doopravdy zděšen, protože toto je jedno z opatření, které by chránilo český trh částečně proti nelegálním dovozům, proti černému lihu, proti pašování tabáku a dalším věcem, protože to, co by se v obchodech prodávalo, by bylo řádně zaregistrováno, aby bylo možno zpětně kontrolovat finančními úřady.

Děkuji za pozornost. Ujasněte si trošku pojmy.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Faktická pan kolega Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, mám pouze faktickou poznámku. Bavil jsem se s německým živnostníkem, s německým podnikatelem, který má registrační pokladnu a který mi velice pečlivě vysvětloval, že nejvíce vydělá tím, když si registrační pokladnu v pátek odpoledne vezme domů a přes víkend ji přemarkuje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pan kolega Korbel.

 

Poslanec Ladislav Korbel: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl jsem vystupovat ohledně registračních pokladen, protože moc dobře víte, že jsem se zasazoval o komisi pro otázky vnitřního trhu. Chtěl bych upozornit pouze kolegy ze sociální demokracie, že zákon, který jsme zde projednávali tehdy, zákon č. 444 o registračních pokladnách, a teď současný zákon podle mého názoru nedoznává moc velkých změn.

Dohodli jsme se, že komise bude projednávat tyto problémy a bude se otázkou vnitřního trhu zabývat důsledněji. Bohužel vůbec neproběhlo jednání, komise zatím nebyla schopna se sejít, protože nebyl ustanoven další její člen vlastně jako předseda komise. Tímto jsme nebyli schopni informovat veřejnost nebo zabývat se touto otázkou. Dostali jsme se do problému, že vlastně registrační pokladny jsou pouze jeden segment problému, který se týká úniku daňových poplatníků. Proto si myslím, že projednávat pouze registrační pokladny bez toho, že zjistíme řádově úniky, které se nám vyskytují na hraničních přechodech, je otázka v současné době bezpředmětná.

Proto si myslím, že i když jsem zastáncem registračních pokladen, tak v současné době nebudu podporovat jeho propuštění do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Nyní má slovo pan ministr Mertlík.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, začal bych od konce a plně bych souhlasil s panem poslancem Korbelem v tom, že registrační pokladny jsou pouze jedním segmentem v rámci boje státu za fiskální kázeň a proti daňovým únikům, ale také v rámci boje státu za ochranu trhu před nelegálními dovozy a jinými praktikami, které jsou buď škodlivé, nebo kriminální, podle toho, o jaké praktiky jde.

Zrovna tak si nemyslím, že by fiskální pokladny, registrační pokladny byly nějakým všelékem. Chtěl bych upozornit na to, že vláda během posledního roku a půl až dvou předložila nejméně šest různých norem, které samy o sobě nebyly samospasitelné z tohoto pohledu, ale vytvářely dohromady systém, který mohl právě tyto základní cíle, to je posílení fiskálních předpokladů pro výběr daní ve prospěch slušných občanů a proti těm, kteří - jak tady bylo hezky řečeno - optimalizují tržby, mohl ve svém souhrnu velmi výrazně podpořit. Prakticky ani jedna z těchto norem - snad s výjimkou novely zákona proti praní špinavých peněz, ale i té ve značně zmírněné podobě oproti původnímu vládnímu návrhu - nebyla schválena. Naopak touto sněmovnou prošly takové perly jako například prodloužení existence tzv. duty free shopů na hranicích o dva roky, což je přímo otevřený kanál nelegálním dovozům a různým daňovým machinacím do republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP