(10.00 hodin)

(pokračuje Mertlík)

Zároveň se domnívám a jsem o tom skutečně hluboce přesvědčen, že tento návrh zákona je v základním zájmu všech poctivých daňových poplatníků a koneckonců všech občanů ČR, a možná to platí mnohem silněji než u některých technických zákonů, které tu a tam sněmovna musí schvalovat, které samy o sobě jsou nesmírně důležité, nicméně nezasahují tolik každodenní život lidí, jako je právě poctivost obchodování.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji vám, pane ministře. Do třetice pan poslanec Libor Ježek jako zpravodaj.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vláda opakovaně předkládá návrh na zavedení registračních pokladen. První pokus Poslanecká sněmovna zamítla a já se domnívám, že podmínky a důvody které ji vedly k zamítnutí tohoto prvého pokusu, se nezměnily, nadále trvají, a proto doporučuji Poslanecké sněmovně, aby i tento druhý pokus, kterým se vláda snaží svoji neschopnost řádného výběru daní doplnit dalším administrativním opatřením, a to na náklady podnikatelů, opětovně zamítla.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám písemnou přihlášku pana kolegy Kalouska. Potom pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, nechci zdržovat Poslaneckou sněmovnu projevem, jehož základní rysy jsou totožné s vystoupením, které jsem měl zde v této Poslanecké sněmovně 8. 12. 1999 při projednávání prvního návrhu. Opakoval bych tedy jednotlivé formulace, a proto pouze na tento projev odkazuji, je ve stenu Poslanecké sněmovny z 8. 12. 1999.

Ze stejných důvodů, které jsou v tomto mém vystoupení uvedeny, navrhuji vrátit předlohu předkladateli k přepracování a za předpokladu, že tento návrh nebude přijat, podpoříme návrh na zamítnutí.

Dovolte pouze malé povzdechnutí. Jakkoli jsme před více než rokem tímto návrhem avizovali ochotu a vstřícnost projednávat přepracovaný návrh a hledat většinový konsensus ve sněmovně, nesetkali jsme se s nejmenší aktivitou vlády nebo předkladatele s námi tuto předlohu projednávat a diskutovat o možnosti nalézt většinové stanovisko. Nemůžeme ho tedy nalézt v tuto chvíli.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové pokusím se také krátce vystoupit k této předloze, protože shodou okolností již zmiňovaný tisk č. 449, který nám byl předložen v prosinci 1999, jsem zpravodajoval já a navrhl jsem jeho zamítnutí. Musím konstatovat, že mě překvapuje, že vláda opět předkládá tento experiment, přestože už jednou v této sněmovně - a domnívám se, že se od té doby příliš nezměnila ani sněmovna, ani lidé a jejich myšlení - neuspěla.

Pokusím se říci nějaké rozdíly, které se mi podařilo v tomto novém tisku najít. Jedna základní změna je, že už se tento zákon nejmenuje "o registračních pokladnách", ale úplně jinak, a to "o správě daní", což je zajímavé.

Další změna je, že délka důvodové zprávy je poměrně kratší, možná, aby se jí nedalo tolik vytýkat.

Co je na ní zajímavé, že za ten rok se víceméně náklady na zavedení registračních pokladen snížily, naopak výnosy se rapidně zvýšily, což mě překvapilo, protože při posledním projednávání to bylo "nula od nuly pojde", tentokrát už je to výnos řádově ve výši 4 miliard korun.

Co mohu říci a co bylo vylepšeno, je fakt, že vláda v tomto návrhu reagovala na některé mé připomínky, které tady zazněly, to znamená, že upravila otázku případných poruch těchto pokladen, ztrát, záměrné nedodávky elektrické energie a další podobné věci, ale za jednu hrůznou cenu, a tou cenou je nárůst byrokracie. Představa, že úředníci finančního úřadu budou chodit kontrolovat a budou chodit pořád plombovat nové a nové pokladny s tím, že vláda předpokládá, že ročně jich přibude řádově 500 tisíc, mě svým způsobem děsí.

Nerad bych opakoval celé své vystoupení, které jsem tady měl 8. 12. 1999, a už vůbec bych nerad byl napaden kolegou Urbanem, že říkám, jak správně se má obcházet registrační pokladna, ale neodpustím si krátké zopakování svého vystoupení v některých bodech, které jsem nazval "něco o registračních pokladnách a daňových únicích".

Není asi třeba předstírat, že u maloprodejen běžného zboží realizovaného v hotovosti nedochází ke krácení tržeb a následně daní a DPH. Dochází k tomu téměř vždycky. Částečně tomu je na vině stát, částečně je to náš národní sport a malou částí je krácení tržeb prostě nezbytnou součástí boje o přežití. Ovšem třaskavost problematiky spočívá v tom, že všichni prodejci speciálních registračních pokladen a nejrůznějších účetních a prodejních systémů spolupracují se zákazníkem, a to se rovná se subjektem realizujícím tržby, na optimálním krácení tržeb. Bereme tedy za fakt, že účetní systém neboli registrační pokladna a priori slouží nikoliv k zabránění daňových úniků, ale naopak k optimalizaci, automatizaci a věrohodnému vzezření krácení tržeb.

Důvod, proč systém registračních pokladen nemůže fungovat, tkví už vlastně v jejich vzniku. Problém majitelů jakékoliv prodejny za hotové je, že zaměstnanci si do ní nosí vlastní zboží a prodávají si ho za zisk do kapsy, aniž by se s majitelem podělili o náklady na režii. V drogerii je to asi marginální a v supermarketu to vůbec nelze. Ale např. u stánkového prodeje potravin a zejména v restauracích se jedná o desítky procent. Registrační pokladna má hlídat prodavače, aby nemohl donášet a prodávat vlastní zboží. Pokud musí za každou prodanou položku vytisknout účtenku, nemůže ho prodat více, než ho má legálně na skladě. Toto je prosím smysl registrační pokladny. Proto jejich první u nás doposud vídané typy nemají vůbec paragonovou tiskárnu, ale jen registrují namarkovaný prodej někde uvnitř. Vydávání cedulek zákazníkovi jen zdůrazní úzuz, že se přes pult nesmí nic dát, aniž by to bylo namarkováno.

Netuším, kde se vzal nápad, že registrační pokladna hlídá daně. K tomu neslouží, ani sloužit nemůže. Pokladna slouží majiteli jako kontrola zaměstnanců a majitel ve vztahu dál si s pokladnou udělá, co chce a co potřebuje. Takže než někdo začne říkat nesmysly o tom, jak registrační pokladny zabrání daňovým únikům, bylo by přínosem, kdyby se na ně alespoň podíval. Jestliže to funguje na západ od Aše, funguje u nás registrační pokladna naopak zejména při efektivizaci, automatizaci a zjednodušení daňových úniků a krácení tržeb. Podvodný trhovec si registrační pokladnu klidně koupí, pokud si ji kvůli vlastnímu pohodlí už dávno nepořídil. Vládě se vysměje i s daněmi a pokladnou. Ale desetitisíce drobných podnikatelů, kteří přežili zákon "na každou živnost vlastní živnostenský list", legislativní džungli, několikrát měněné daňové a účetní předpisy, zkorumpované a neochotné úředníky, živnostníci, kteří poctivě přiznávají svoje nepatrné příjmy a dokonce z nich platí daně, tak tato třída se konečně přesune do šedé ekonomiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP